Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Sobór w Konstantynopolu

  Cesarz Konstantyn IV (668-685), następca zamordowanego na Sycylii Konstansa II, dostrzegał bezsensrepresji, stosowanych wobec przeciwników monoteletyzmu. Nie było też żadnych owoców z przychylnościwobec monofizytów, których większość znalazła się poza granicami cesarstwa. Cesarz postanowiłwięc oddać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izydor z Sewilli

  W Hiszpanii dwaj bracia, Leander i Izydor, kolejni arcybiskupi Sewilli, zasłynęli swoimi pismami.

  Leander (ok. 549-601), zaprzyjaźniony z Grzegorzem Wielkim i zasłużony w rozwoju katolicyzmuwśród Wizygotów, pisał rozprawy przeciw arianom i opracował regułę klasztorną, przedstawioną w formielistu do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE — SYNOD TRULLAŃSKI II

  Szereg 21 papieży w latach 590-692 otwiera znakomity pontyfikat Grzegorza Wielkiego, który nie zasklepiłsię w trudnych problemach Rzymu i Italii, ale okazał staranie o Kościół powszechny. W działalnościpapieskiej zajmują jednak najwięcej miejsca sprawy Bizancjum, zarówno kościelne, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisarze anglosascy

  Szkole katedralnej w Canterbury, rozwiniętej przez arcybiskupa Teodora i opata Adriana, przypisuje siępowstanie swoistego renesansu angielskiego, którego najwybitniejszymi pisarzami z przełomu VII i VIIIwieku stali się, Beda Czcigodny i Alkuin. Chronologicznie wyprzedza ich, lecz ustępuje im w twórczościmnich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz Wielki

  Wybrany jednogłośnie papieżem przez kler, senat i lud rzymski, dobrze był przygotowany, duchowo,intelektualnie i życiowym doświadczeniem do pełnienia urzędu papieskiego (590-604). Wśród swoichprzodków miał nie tylko senatorów rzymskich, ale i papieża Feliksa III oraz krewne, świętą Farsylię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITURGIA I DUSZPASTERSTWO

  Rozwój liturgii jest intensywniejszy niż piśmiennictwa teologicznego Zauważa się go nie tylko w Kościelewschodnim, ale także zachodnim Rozbudowana liturgia rzymska staje się wzorem dla Kościoła wFrankonii i Hiszpanii. Na Wschodzie okres walk teologicznych pcha ludzi do liturgii.

  Do jej pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i cesarze

  Następcy Grzegorza Wielkiego, poza sprawami lokalnymi Kościoła rzymskiego, zajmowali się najwięcejrozwiązywaniem konfliktów z Bizancjum. Szczytowe napięcie wystąpiło za cesarza Konstansa II, którynie tylko uwięził, osądził i skazał na wygnanie papieża Marcina I, ale wymógł na klerze rzymskim już...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Honoriusz I - Herakliusz

  Papież w odpowiedzi dla Sergiusza zgodził się, że należy mówić o jednym działającym Chrystusie i że tajedność zakłada jedną wolą jako źródło działania. Swój pogląd podtrzymał, gdy do Rzymu przybył biskupStefan z Dory, wysłannik patriarchy Sofroniusza. Papież otrzymał od niego encyklikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksym Wyznawca - Marcin I

  Opozycję w Afryce starał się złamać nowy cesarz Konstans II (641-668) edyktem Typos, który znosiłmoc obowiązującą Ekthesis, ale zakazywał pod surowymi sankcjami dyskusji o jednej lub dwóch wolachw Chrystusie. Niewątpliwie zależało cesarzowi na wewnętrznym uspokojeniu w Kościele i państwie,edykt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arabowie mahometańscy

  W Arabii ukształtował Mahomet nową religię światową, która stała się szybko fundamentem arabskiegoimperium. Nie tylko zahamowało ono misje Kościoła poza granicami bizantyjskiego cesarstwa, ale oderwałood niego szereg prowincji, w których chrześcijaństwo było w rozkwicie. Co więcej, islam przezhasło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /11 232

  praca w formacie txt

Do góry