Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Relikwie, obrazy, żywoty

  Świętym oddawano cześć nie tylko w kościołach, w których znajdowały się ich groby. Starano się zdobyćrelikwie dla innych kościołów. Uznawano je za przedmiot czci, ale i pomoc w chorobach. Duchowieństwopropagowało kult świętych i relikwii, by ludność odciągnąć od pogańskich zabobonów. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonifacy, Apostoł Niemiec

  Winfrid, nazwany w Rzymie Bonifacym, był mnichem anglosaskim, urodzonym (ok. 675) w Crediton (Northumbria) i oddanym do klasztoru w piątym roku życia na wychowanie. Zdecydował się zostać zakonnikiem,a gdy przyjął święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki nauczyciela i rektora szkoły w opactwieNursling...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc prawa

  Moralność chrześcijańską kształtowano wiarą i pobożnością, ale nie pominięto teraz pomocy prawa. Byłoto prawo kościelne, ustanawiane na synodach, i prawo państwowe, które uległo schrystianizowaniu. W latach 585-638 zaciera się na Zachodzie granica między kościelnymi zjazdami synodalnymi a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BIZANCJUM

  Rozluźniająca się więź polityczna Rzymu z Konstantynopolem nie oznaczała jeszcze jego chęci zerwaniajedności z cesarstwem, ani pomniejszenia kultury bizantyjskiej. W Rzymie istniały nadal wpływy greckie,papieże okazywali lojalność aż do czasu walki o cześć obrazów, kiedy nie mogli przyjąć uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA ŚREDNIOWIECZA (692 - 1517)

  Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznychi gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czegonajwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa. Zachowującz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy w Rzymie

  Na jedenastu papieży tego okresu było tylko trzech Rzymian z pochodzenia, czterech zaś Syryjczyków,trzech Greków i jeden Sycylijczyk. Wskazuje to na całkowitą przewagą papieży z kręgu kultury bizantyjskiej,której wpływ wzrósł w Rzymie po soborze z 680-681 roku.

  Ośrodkami greckiego obrządku w mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia rzymska

  Rozwój liturgii Kościoła rzymskiego dokonał się intensywnie od Leona Wielkiego do Grzegorza Wielkiego.Zachowane trzy znaczniejsze zbiory .modlitw łączą się z imionami tych dwóch papieży i papieżaGelazego (492-496). O bogactwie treści Sakramentarza Leońskiego świadczy choćby to, że zawiera naBoże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod trullański II

  Biskupi zebrani w Konstantynopolu (692) odbywali obrady w tej samej kaplicy cesarskiego pałacu, cosobór powszechny szósty. Dlatego stosuje się nazwę synod trullański. Głównym jego celem było ustaleniezasad prawnych i ujednolicenie praktyk życia kościelnego, bo tym nie zajęły się oba poprzednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE I PISARZE

  Średniowieczny przełom, widoczny w dziejach Kościoła na Zachodzie, i trudne warunki polityczne cesarstwabizantyjskiego nie sprzyjały rozwojowi teologii i piśmiennictwa kościelnego. Na Wschodzie wyróżniająsię jedynie teologowie, piszący przeciw monoteletyzmowi. Na Zachodzie, poza GrzegorzemWielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie wschodni

  Z teologów wschodnich najgłośniejszym stał się Maksym Wyznawca. Oprócz pism polemicznych przeciwmonoteletyzmowi zostawił dzieła egzegetyczne i ascetyczno-mistyczne. Na rozwój duchowości imistyki wpłynął swoimi komentarzami do dzieł Dionizego Pseudo-Areopagity i Księgą ascetyczną, wktórej przedstawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 945

  praca w formacie txt

Do góry