Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Synod w Hiereia

  Następny cesarz, Konstantyn V (740-775), któremu lud nadał przydomek Kopronim (ten, który skalałswe imię), przyjął postulat Germanosa, by zająć się sprawą czci obrazów na soborze. Cesarz sam posiadałwysokie wykształcenie teologiczne, nie obawiał się więc konfrontacji poglądów. Sobór był mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Wschodzie

  Życiu religijnemu w cesarstwie nie sprzyjała atmosfera politycznego podniecenia i niepewności. Dopieroustabilizowanie sytuacji państwowej za cesarza Leona III sprawiło, że jego zbiór praw (Ekloge) ująłszczegółowo obyczajowość ludności w chrześcijańskie normy prawne. W konsekwencji wszakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIMONIUM PIOTROWE (692 – 772)

  Na przełomie VII i VIII wieku zgromadziły się ciężkie chmury nad chrześcijaństwem, które traci na rzeczislamu Afrykę północną i Hiszpanię, dwa kraje o rozwiniętej kulturze i kościelnej tradycji. Konstantynopol,zagrożony bezpośrednio przez mahometan, rozluźnia z konieczności więź polityczną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterskie nauczanie

  Nauczanie stale jeszcze uważa się za najistotniejszy środek kształtowania życia religijnego, choć dozwalasię opuszczanie kazań, by obwieścić uchwały synodalne czy przeczytać relacje o cierpieniach męczenników.Nauczanie wszakże obejmuje dorosłych, nic nie słychać o katechezie dzieci. Odbywa się ono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność wobec cesarzy

  Papieże, zarówno grecko-wschodniego, jak i rzymskiego pochodzenia, starali się o lojalność wobec cesarzy,lecz jedni i drudzy wysuwali w zagadnieniach kościelnych rzymski punkt widzenia. Nie kto inny,tylko Syryjczyk, papież Sergiusz, wystąpił przeciw synodowi trullańskiemu II (692), który wprowadzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA

  Dynastia Omajadów (od 660) tworząc z teokratycznego państwa Mahometa monarchię arabską, wzmogłaświętą wojnę i skierowała jej ostrze przeciw cesarstwu, które w latach 695-717 przeżywa rewolucje pałacowei znajduje się w stanie politycznej anarchii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawowanie sakramentów

  Chrzest dzieci w Frankonii i Hiszpanii jest już rozpowszechniony. Chrzci się niemowlęta, ale także rocznelub dwuletnie dzieci. Najczęściej udziela się im sakramentu w Boże Narodzenie i uroczystość świętegoJana Chrzciciela. Zanika dawny katechumenat, niegdyś intensywnie prowadzony w Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Afryki i Hiszpanii

  W Afryce wznowili Arabowie ekspansję w 660 roku i zdobyli prowincję Byzacene, w której założylimiasto Kairuan, stolicę swego panowania w tym kraju. Kartagina padła w 698 roku, a choć chrześcijańscyBerberowie rozpaczliwie się bronili, ostatnie twierdze cesarskie dostały się w ręce mahometan napoczątku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój czci świętych

  Pobożność chrześcijańska tego okresu doznaje zahamowań, ale też przybiera nowe kształty. Na początkuVI wieku zauważa się zahamowanie w przyjmowaniu Eucharystii, już synod w Adge (506) musiał orzec,że me uważa się za chrześcijanina tego, kto nie przyjmuje Eucharystii co najmniej w Boże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja we Fryzji

  Dla Kościoła na Zachodzie utrata chrześcijańskiej Hiszpanii została w pewien sposób zrekompensowananawróceniem Fryzji, Turyngii i Hesji oraz rozpowszechnieniem i umocnieniem chrześcijaństwa w Bawarii.Przyczynili się do tego mnisi z klasztorów anglosaskich, którzy na wzór mnichów iroszkockich z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt

Do góry