Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  I wyprawa włoska

  Na prośbę Stefana IV włączył się Karol Wielki w sprawy Państwa Kościelnego, a jego następcy, HadrianowiI (772-795) pospieszył z pomocą przeciw Longobardom. Dezyderiusz żądał od nowego papieżaprzymierza ze sobą i zerwania z Karolem Wielkim, a ukoronowania synów Karlomana. Gdy papież,Rzymianin, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  II i III wyprawa włoska

  Hadrian I, umocniony we władaniu Państwa Kościelnego, przestał używać w dokumentach imienia cesarzai liczenia lat według jego panowania, usunął wizerunek cesarski z monet, a wprowadził swój własny,podobnie Jak swe imię i lata pontyfikatu w dokumentach. Był to znak, że uważa się za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór Leona III

  Hadrian I umarł 26 grudnia 795 roku, a nazajutrz wybrano papieżem Rzymianina, Leona III (795-816),chociaż istniała przeciw niemu opozycja, do której należała rodzina zmarłego papieża. Świadom swejtrudnej sytuacji, Leon III posłał Karolowi Wielkiemu protokół wyboru oraz symboliczne dary: klucze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędy papieskie

  Wzrost kościelnego i politycznego znaczenia papieży w VIII wieku, a zwłaszcza powstanie Państwa Kościelnego,doprowadziło do rozwoju urzędów papieskich. Dawne kolegium siedmiu diakonów, którzy doGrzegorza Wielkiego tworzyli jedyną radę papieża, zeszło na dalszy plan i straciło wpływy (685-731...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie cesarstwa zachodniego

  Na tym samym posiedzeniu synodalnym, według Roczników z Lorsch, zapadło postanowienie, że Karolprzyjmie tytuł cesarski, bo w jego władaniu znajdują się wszystkie dawne stolice i rezydencje cesarza naZachodzie, Rzym, Rawenna, Mediolan, Trewir, Arles, Moguncja. Od kilku lat przygotowywano się dotego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół frankoński

  Kościelna i polityczna więź papiestwa z Frankonia przez świętego Bonifacego i Pepina przyniosła Kościołowifrankońskiemu romanizację liturgii galikańskiej wraz ze śpiewem. Było to zasługą Chrodeganga,biskupa Metzu (742-766), legata papieskiego w Frankonii po Bonifacym.

  Podjęta przez Chrodeganga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLIŃSKA ODNOWA (772 - 885)

  Historyczna, ale i bardzo legendarna, postać Karola Wielkiego (768-814) zaważyła na dziejach Europy iKościoła w średniowieczu, jak nikt inny z władców. Drogą podbojów i chrystianizacji dążył on do scaleniaEuropy zachodniej i wznowił w niej cesarstwo. Chrystianizacją objął Sasów, od których wyszła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod laterański (769)

  Stefan IV (768-772), Sycylijczyk z pochodzenia, wolał poparcie Franków niż Longobardów, prosił więcPepina po swoim wyborze o przysłanie biskupów frankońskich na synod w Rzymie, na którym chcianozapewnić pokój w Państwie Kościelnym. Prośbę spełnili Karloman i Karol, synowie Pepina (zmarłego24.09.768)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna Konstantyna Wielkiego

  Prawny tytuł papieży do posiadania świeckiej władzy na terytorium dawnego cesarstwa rzymskiego staranosię uzasadnić w sfałszowanym dokumencie, zwanym Donacją Konstantyna, Darowizną Konstantynalub Constitutum Constantini. Data powstania falsyfikatu nie jest znana, ustala się ją na okres 750-850, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie wyprawy Pepina

  W sierpniu wkroczyli Frankowie do Italii i przystąpili do oblężenia Pawii. Aistulf podjął rokowania,uznał zwierzchnictwo Pepina, zobowiązał się oddać Rawennę z innymi miastami. Pokój został zawartymiędzy Rzymianami, Frankami i Longobardami, jak to określono, chociaż w Pawii nie było ani papieża,ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt

Do góry