Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Nawracanie Sasów

  W celu zahamowania ekspansji Sasów, frankońscy monarchowie budowali na pograniczu zamki, w którychznajdowały się kościoły. Z .nich starali się prowadzić misję wśród Sasów: Willibrord, Swidbert i Bonifacy.

  Karol Wielki doceniał znaczenie przygranicznych klasztorów i nadał im przywileje (Lorsch, Fulda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie

  Obrazoburstwo rozwinęło się, bo cześć obrazów, a nawet cześć świętych nie opierała się początkowo nasolidnych przesłankach teologicznych. Prowadzono jednak walkę dla innych motywów niż teologiczne, ito niewątpliwie sprawiło, że w drugiej fazie ikonoklazmu nie ma na Wschodzie wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarzowa Irena

  Atenka z pochodzenia, żywiła dla obrazów religijnych wielką cześć, jak wszyscy mieszkańcy jej rodzinnegomiasta. Poślubiona przez Leona IV dla urody i niezwykłej osobowości, objęła po jego śmierci (780)władzę cesarską w imieniu małoletniego syna Konstantyna VI. Ambitna, przebiegła, czyniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski (787)

  Zapowiedziany sobór zmobilizował ikonoklastów. Ich biskupi odbywali narady, wytworzyła się atmosferanapięcia. Uczestnicy soboru zebrali się już w sierpniu 786 roku w Konstantynopolu, w kościele świętychApostołów. Rozpędziła ich gwardia cesarska, mimo obecności cesarzowej i jej syna na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi karolińskie

  Tarazjos przesłał Hadrianowi I krótki list o soborze. Akta soborowe przywieźli legaci do Rzymu, gdziedokonano ich tłumaczenia z języka greckiego, ale niedokładnie, jak dzisiaj wiemy. W tym tłumaczeniu dostały się na dwór Karola Wielkiego, który w 790 roku polecił Teodulfowi uczynić o nich uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi i bigamia cesarza

  Łagodne potraktowanie przez sobór biskupów ikonoklastów wywołało sprzeciw nieprzejednanych zelotówwśród mnichów. Wznowienie czci obrazów nie usunęło więc całego napięcia, na dodatek cesarzowaIrena musiała prowadzić walkę z polityczną opozycją w armii i na dworze. Opozycja skłoniła KonstantynaVI do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie ikonoklazmu

  Rządy Ireny, a po rewolcie, cesarza Nicefora (803-811), nie były pomyślne dla państwa, na dodatek w811 roku Bułgarzy zadali ciężką klęskę wojskom bizantyjskim i sam cesarz stracił życie. Nie lepiej wiodłosię za cesarza Michała I (811-813), uważano więc tragiczną sytuację cesarstwa za gniew Boży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święto ortodoksji

  W okresie wzmożonej walki z obrazami nie zaniechała ich czci cesarzowa Teodora, żona Teofila. Gdyobjęła regencję w 842 roku za małoletniego syna, Michała III (842-867), podjęła zmiany, ale bez obciążaniapamięci męża. Patriarchę Jana Gramatikosa skłoniła do abdykacji, na jego miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLAZM W KOŚCIELE WSCHODNIM

  Różnice między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem co do poglądów na cześć obrazów i dokonanąkoronację cesarską Karola pogłębiały rozłam, choć wspólnym dziełem był sobór nicejski drugi. W Kościele Wschodnim, dopiero po długich walkach ikonoklastycznych, znalazły właściwe miejsce dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROL WIELKI, HADRIAN I, LEON III

  Starszy syn Pepina, urodzony w 742 roku przed zawarciem małżeństwa z jego matką, Bertradą, miał niechęćdo młodszego brata, Karlomana, urodzonego po ślubie rodziców, zwłaszcza że ojciec dokonał międzynich podziału państwa. Problem rozwiązała nieoczekiwana śmierć Karlomana (771). Karol bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry