Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Jan VIII

  Papież zatwierdził synodalne postanowienie, lecz z klauzulą, że odrzuca się wszystko, co legaci uczynilibyprzeciw otrzymanym wskazaniom. Na stanowisko Jana VIII, który nie mógł być w pełni zadowolony zsynodu, wpłynął niewątpliwie fakt pomocy floty bizantyjskiej w uwolnieniu Państwa Kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór ósmy powszechny

  Mikołaj I zmarł 13 listopada 867 roku, nieco wcześniej zginął cesarz Michał III, a tron w Bizancjum objąławanturniczy Bazyli Macedończyk. Pragnąc pozyskać zwolenników, oparł się na dotychczasowej opozycji,przywrócił więc Ignacego na stolicę patriarszą, wystał zaś Focjusza na wygnanie.

  W Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, IGNACY I FOCJUSZ

  Po zakończeniu ikonoklazmu, choć nie ustały jeszcze wszystkie problemy, Bizancjum weszło w okresrozkwitu życia kulturalnego i potęgi politycznej. Wpływ na to miały trzy najwybitniejsze osobistościtego okresu, brat cesarzowej Teodory, Bardas, patriarcha Focjusz i cesarz Konstantyn VI. KościółWschodni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha i studyci

  Pod koniec ikonoklazmu symbolami przeciwstawnych dążeń w Kościele bizantyjskim byli, opat Teodor Studyta, przedstawiciel i przywódca bezkompromisowych mnichów zelantów i patriarcha Nicefor,uprawiający oficjalną politykę kościelną w łączności z dworem cesarskim i wyższym klerem. Mnisi uważalisię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Focjusz

  Uznawany przez następne pokolenia za najwybitniejszą indywidualność, najzdolniejszego polityka i najzręczniejszegodyplomatę wśród wszystkich patriarchów konstantynopolitańskich, wydawał się już wówczasbyć najodpowiedniejszym następcą Ignacego.

  Studytom musiało odpowiadać to, że wujem Focjuszabył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Focjusza w Rzymie

  Focjusz dopiero po swoim synodzie posłał Intronistika do patriarchów i papieża. Mikołajowi I zawiozłoją osobne poselstwo, które przekazało również list od cesarza Michała III o zaplanowanym synodzie wcelu pokonania resztek ikonoklazmu. Papież, nie kwestionując na razie ważności wyboru Focjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolita Hinkmar

  Biskup Rothad z Soissons wszedł w konflikt z swoim metropolitą w Reims w 861 roku, gdy ten nie uznałjego wyroku depozycji pewnego kapłana, a ograniczył się tylko do nałożenia mu pokuty. Hinkmar z Reims, najwybitniejszy z hierarchów tego okresu, walczył przez całe życie o prawa metropolitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj I

  Przez ludzi sobie współczesnych uznawany za drugiego Eliasza był indywidualnością nieprzeciętną, naturąwładczą, człowiekiem bezkompromisowym. Wybrany papieżem w 858 roku na życzenie cesarzaLudwika H, osobiście wówczas obecnego w Rzymie, nie zamierzał później narzucać papieskiegozwierzchni; twa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /6 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I METROPOLICI

  Po śmierci Ludwika Pobożnego, Kościół na Zachodzie, a zwłaszcza papiestwo znalazło się w nowej,trudniejszej sytuacji niż dotychczas. Zabrakło bowiem jedności i siły cesarstwu, do którego należał obowiązekopieki nad Kościołem i nad Państwem Kościelnym. Papiestwo wszakże zwyciężyło te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ w Verdun

  Po konfliktach wywołanych śmiercią Ludwika Pobożnego i walkach o władzę, bracia, Lotar, Ludwik iKarol, zawarli w 843 roku układ pokojowy w Verdun dokonując zasadniczego podziału cesarstwa. Zapodstawę przyjęto istnienie trzech królestw, Italii, Bawarii i Akwitanii.

  Pierwsze wziął cesarz Lotar,drugie -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 500

  praca w formacie txt

Do góry