Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  PODWÓJNY MIECZ WŁADZY (1140 - 1294)

  Chrześcijański Zachód w XII i XIII wieku nie zrezygnował z uniwersalizmu, lecz wbrew pragnieniomswoich duchowych przywódców rozwijał się coraz bardziej w kierunku partykularyzmu. Krucjaty trwałydwa stulecia, nie przyniosły jednak politycznej ani kościelnej jedności Wschodu i Zachodu, co gorsze,pogłębiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY

  Oba sobory laterańskie tylko w małym stopniu zajęły się zagadnieniami teologicznymi. Nie tkwiły bowiemw nurcie reformy gregoriańskiej, poza problemem, czy symoniści jako heretycy mogą ważnieudzielać święceń. To zagadnienie opracował spekulatywnie Anzelm z Canterbury i zakończył długie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO

  Oswobodzony, ale stale zagrożony przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjatypaństwa krzyżowców przyciągały rycerzy z Zachodu. Liczebnie osiągnął ruch krzyżowy swójszczytowy punkt w krucjacie drugiej (1147-1149) i trzeciej (1189-1192), którym starano się podporządkowaćinne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki scholastyki

  Rozwój nauki wymagał nowego ujęcia zagadnień metodologicznych. Do teologii wprowadzono metodędialektyki, stosując dysputy oraz rozważanie każdego problemu od strony tak i nie (sic et non). Dowartościowanow ten sposób udział rozumu w interpretacji prawd wiary. Powstały wszakże różnice wśród teologówco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO - Republika Rzymska

  Ruch krzyżowy przyczynił się do rozwoju handlu, co z kolei przyniosło od XI wieku szybki rozwój miastjako ośrodków kupieckich i rzemieślniczych. Szybko też bogacili się kupcy, powoli zaś rzemieślnicy,zwłaszcza pochodzący z napływowej ludności wiejskiej, powstały więc wewnętrzne konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły — pierwsze uniwersytety

  Lanfrank i Anzelm, zanim zostali arcybiskupami w Canterbury, kierowali szkołą klasztorną w Bec (Normandia),przynosząc jej sławę i ściągając do niej wielu uczniów. Obok niej, sławne przez swoich nauczycielistały się szkoły, w Laon (Anzelm z Laon, 1050-1117, i jego brat Radulf), w Chartres (biskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga krucjata

  Eugeniusz III zmuszony (1146) do opuszczenia Rzymu, odbył podróż do Francji i zajął się przy pomocy Bernarda z Clairvaux zorganizowaniem nowej krucjaty.

  Bezpośrednią przyczyną było zajęcie Edessy (1144) przez Imada ed-Din Zengi, emira Mossulu. Królowajerozolimska, Melisenda wysłała do papieża wezwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard

  Piotr Abelard (1079-1142), francuski filozof i teolog, wywarł większy wpływ na rozwój nauki kościelnejniż ktokolwiek inny z jemu współczesnych, długo jednak biografowie bardziej zajmowali się jego romansemz Heloizą, aniżeli działalnością naukową. Po studiach w Loches i Paryżu prowadził własną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy i misje w Polsce

  Bolesław Krzywousty (1102-1138), prowadził walkę z swoim starszym, przyrodnim bratem, Zbigniewom,popieranym przez cesarzy, Henryka IV i Henryka V. Skłoniło go to do szukania poparcia w oboziepapieskim. Do Paschalisa II wysłał poselstwo po dyspensę do małżeństwa z swoją krewną Zbysławą,księżniczką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty w Europie

  Zapał rycerzy francuskich i niemieckich do wyprawy krzyżowej starano się wykorzystać do walki z muzułmanamiw Hiszpanii i do nawracania orężem pogańskich Słowian.

  Część rycerzy angielskich, flamandzkich, fryzyjskich, płynąc okrętami na drugą krucjatę, zatrzymała sięw portugalskim porcie Tejo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt

Do góry