Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Misja pruska

  Chrystianizacja Prus, ożywiona na początku XIII wieku, była prowadzona systematycznie przez cystersówz wielkopolskiego klasztoru w Łeknie. Opat Gotfryd Boguchwał zyskał (1206) od Innocentego IIIuprawnienia do niej. Na czele misji po nim stanęli mnisi cysterscy, Filip z rodu Pałuków i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmelici i inni

  Dwa pierwsze zakony żebracze służyły za wzór dla innych w ustosunkowaniu się do ubóstwa zakonnego.Niektóre znacznie później od swego powstania przyjęły charakter zakonu żebraczego, różniły się zaś celemswojej działalności.

  Karmelici, nawiązując do tradycji o życiu pustelniczym proroka Eliasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i lenna

  Innocenty III, obejmujący swoją działalnością wszystkie kraje katolickie, starał się o pokój i ład prawnyw Państwie Kościelnym, w którym widział fundament swej niezależności. Rzymowi zostawił dużą autonomię,odbierając przysięgę wierności od senatora, stojącego na czele władz miejskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy — sobór

  Reforma Kościoła była najczęstszym tematem pism Innocentego III do biskupów i opatów, do monarchówi władz miejskich. Papież wiedział, że wyprawy krzyżowe na Wschód przyniosły Zachodowi zamiłowaniedo luksusu bizantyjsko-orientalnego, które objęło kler i świeckich, a nawet część klasztorów.

  Reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy w Polsce

  W soborze wziął udział arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincenty Kadłubek,wrocławski Wawrzyniec, włocławski Barta, lubuski Wawrzyniec. Według zalecenia bulli, zwołującejsobór, pozostali w kraju dwaj biskupi z metropolii, płocki Dedko i poznański Paweł. Nie znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Poprzednicy i Sycylia

  Polityka włoska cesarza Fryderyka I, która była jednym z głównych źródeł konfliktów z papieżem AleksandremIII, zmierzała nie tylko do umocnienia władzy cesarskiej w północnej Italii, ale także do podporządkowaniajej południowej Italii i Sycylii. Następny papież Lucjusz III (1181-1185, przedtem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III (1198 - 1216)

  Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

  Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty — cesarstwo łacińskie

  W Rzymie szukały pomocy dla Ziemi Świętej poselstwa od króla i patriarchy jerozolimskiego. Na Zachodziezabiegał o interwencję Aleksy IV, syn cesarza bizantyjskiego Izaaka II, strąconego z tronu i oślepionegoprzez swego brata Aleksego III.

  Innocenty III rozpoczął pontyfikat od wezwania do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc świeckiego ramienia

  Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja papieska

  Stosowane środki prawne, a nawet urządzane za Innocentego III dyskusje z heretykami, tylko część pojednałyz Kościołem, nie zahamowały zaś rozwoju samych herezji w różnych krajach. Waldensi, podzielenina biednych z Lombardii i biednych z Lyonu dotarli do Niemiec, Czech, Węgier i Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /8 056

  praca w formacie txt

Do góry