Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Narodowe problemy Kościoła polskiego

  Trwające rozbicie dzielnicowe było jedną z przyczyn, dla których biskupi polscy nie wzięli udziału wsoborze lyońskim pierwszym, a na sobór lyoński drugi wysłali tylko biskupa wrocławskiego, TomaszaZarembę. Małopolska i Śląsk doznały zniszczenia wskutek najazdu tatarskiego w 1241 roku, Małopolskanadto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotęgowana walka

  Sobór orzekł, że o Sycylii, lennie Stolicy Apostolskiej, zadecyduje papież po wysłuchaniu opinii kardynałów.Innocenty IV ogłosił w Królestwie Sycylijskim krucjatę przeciw panowaniu Fryderyka, lecz walkanie osiągnęła rozstrzygnięcia przed śmiercią cesarza (13.12.1250).

  Nie udało się papieżowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnia krucjata

  Karol pragnął zrealizować swój cel, pozyskanie dla siebie tronu jerozolimskiego. Oswobodzenie Jerozolimywydawało się łatwe, bo po . wymarciu dynastii Saladyna, nowy sułtan Aibek miał wroga w władcyTunisu, który obiecał Karolowi swoje poparcie.

  Pod wodzą Ludwika IX i Karola wyruszyła (1270) krucjata do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szósta krucjata

  Na wezwanie soboru lyońskiego do krucjaty odpowiedział jedynie król francuski, Ludwik IX (1226-1270, święty). Z swoim rycerstwem, tylko w niewielkiej liczbie z innych krajów, wyruszył (1248) doEgiptu, zdobył Twierdzę Damiettę, ale podczas marszu na Kair zdziesiątkowała wojsko epidemia, bitwazaś pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wschodnie i północne

  Sobór lyoński I postanowił wysłać misję-poselstwo do wielkiego chana Mongołów. Nie posiadano dobregorozeznania w sytuacji. Węgierscy dominikanie wyprawili się wprawdzie już za Grzegorza IX nadWołgę, ale powrócili bez rezultatu i z skąpymi wiadomościami o Mongołach. Wiedziano jedynie, żewśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Inflantach

  Handlowe kontakty Bremy z Inflantami ułatwiły (od 1180 roku) misję, podjętą przez kanonika regularnegoMeinharda z Segebergu. Został on biskupem inflanckim z rezydencją w Uxkűll. Jego następcą (od1196 roku) był biskup Bertold z Lokkum. Opór pogan zahamował chwilowo dalszy rozwój misji, aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci w Polsce

  Kościół polski w drugiej połowie XIII wieku rozwinął swoją strukturę, zwiększyła się liczba archidiakonatówokręgowych, szczególnie wzrosła ilość parafii do około 3000 przy końcu stulecia, wprowadzonopraktykę synodów diecezjalnych. Na jego żywotność wskazuje znaczna liczba świętych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW

  Francja, rządzona przez dynastię Kapetyngów, była silnym oparciem dla papiestwa już w XI i XII wieku.Za panowania Ludwika IX (1226-1270), który w koncepcji władzy królewskiej wysuwał na czoło swoichobowiązków tępienie zła moralnego i prowadzenie poddanych do Królestwa Niebieskiego, posiadałaFrancja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński I

  Zaproszenie na sobór wysłał papież w grudniu 1244 roku do biskupów, kapituł, opatów i generalnychprzełożonych zakonnych oraz do monarchów i miast, cesarza zaś wezwał do stawienia się jako oskarżonego.Wiadomość o klęsce wojsk chrześcijańskich pod Gazą i zdobycie Jerozolimy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadanie Sycylii

  Innocenty IV, po śmierci Fryderyka II, ofiarował tron sycylijski bratu króla angielskiego, Ryszardowihrabiemu Kornwalii, potem synowi króla, Edmundowi, rokowania jednak były trudne. Po śmierci Fryderykowegosyna, Konrada IV (1254), papież zamierzał bezpośrednio złączyć Sycylię z Państwem Kościelnym,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 936

  praca w formacie txt

Do góry