Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła franciszkańska

  W rozwoju teologicznej szkoły franciszkańskiej dostrzega się trzy fazy, wyznaczone trzema nazwiskami:Aleksandra z Hales (ok. 1180-1245), współtwórcy metody scholastycznej, który dał jej początek, Bonawentury(Jana Fidanza, 1221-1274, świętego), który ją rozwinął, będąc w filozofii pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo miejskie

  Wskazania Kościoła dotyczyły całego duszpasterstwa, na wsi i w mieście. Problemów dostarczało więcejduszpasterstwo w miastach, które bogaciły się i wzrastały, ściągając na przedmieścia, poza obronnymimurami, ludność rzemieślniczą, biedniejszą niż kupcy. Kościół farny, w środku miasta, przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła dominikańska

  Wzięła ona swój początek od pierwszego dominikańskiego profesora teologii w Paryżu, Rolanda z Cremony(zm. 1276) i dominikanina kardynała Hugona z Saint-Cher (zm. 1264), głośnego jako twórcapierwszej biblijnej konkordancji. Arystotelesowską orientację nadał szkole Albert Wielki (zm. 1193-1280)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyki religijne

  Poza udziałem w liturgii i przyjmowaniem sakramentów rozkwitają w tym okresie cztery rodzaje praktyk religijnych:

  1. ustalone w statutach bractw różnorodne praktyki, związane z celem każdego z nich,

  2. nabożeństwado świętych, których liczba wzrosła, choć kanonizacje są zastrzeżone wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawodawstwo

  Dla całego Kościoła prawa ustalały sobory, jak dawniej, ale też papieże. Pierwsze nazywano konstytucjami,drugie - dekretami, których liczba wzrastała od Aleksandra III. Stosownie do wskazań soborowychi papieskich ożywiła się działalność synodów prowincjonalnych. Sobór laterański czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO I DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła we wszystkich dziedzinach życia społeczeństw, dokonywana w nim samym reforma,zwalczanie herezji, rozwój duszpasterstwa i nauki kościelnej, wymagały nowych norm prawnych inowych form strukturalnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie krucjat

  Ruch krzyżowy w kierunku Ziemi Świętej trwał dwa stulecia (1095-1291) i objął setki tysięcy ludzi. Niemiał jednolitego charakteru poza hasłem oswobodzenia i zachowania Grobu Chrystusa. Zróżnicowanebyły motywy włączania się władców i rycerzy do niego, od religijnych do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński II

  Spotęgowanego rozłamu z Kościołem prawosławnym nie mogła usunąć unia, zawarta (1274) z politycznychracji na soborze lyonskim drugim, zwołanym przez Grzegorza X.

  Trzy lata bez mała trwał wakans na Stolicy Apostolskiej, zanim wybrano papieżem archidiakona TebaldoViscontiego, Grzegorza X (1271-1276)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lyońska

  Akt unii podpisano na soborze 6 lipca, po miesięcznych pertraktacjach. W imieniu cesarza bizantyjskiegozaprzysiągł ją wielki logoteta Georgios Akropolites, a podpisy złożyli, były patriarcha Germanos i metropolitaTeofanes z Nicei. Kościół Bizantyjski uznał ogólnie prymat papieski, godząc się na apelacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uległość papieży

  Po Grzegorzu X, twórcy unii i ostatnim z wybitnych papieży tego okresu, nastąpiły trzy bardzo krótkiepontyfikaty, Innocentego V (1276), Hadriana V (1276) i Jana XXI (1276-1277). Mieli oni zasługi dlaKościoła jako kardynałowie, odznaczali się uczonością, ale nie zdołali jako papieże niczego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 559

  praca w formacie txt

Do góry