Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw sposób zarządzania zapasami przy organizacji typu JIT (dostawa na czas)

  Nowa organizacja procesów wytwórczych polega na tzw. dostawach na czas JIT (just-in-time). Istotne cechy organizacji tego typu są następujące:

  a)Proces wytwarzania uruchamiany jest tylko na podstawie zamówień i zleceń. Nie produkuje się niczego w celu wykorzystania mocy i zdolności przerobowych.

  b)Dąży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw sposób określania poziomu zapasów, podaj przykład liczbowy

  Celem kontroli zapasów jest określenie takiej wielkości zamówienia, która minimalizuje koszty utrzymania zapasów. Na koszty utrzymania zapasów składają się koszty zamówienia i koszty przechowywania. Koszty zamówienia zmniejszają się, a koszty przechowywania rosną wraz ze wzrostem wielkości zamówienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metodę klasyfikacji ABC

  Metoda ABC wymaga, aby szacowanie zostało określone do całkowitych kosztów nabycia dla każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zakupiona w danym okresie. Plan sprzedaży jest podstawą używaną do oceny ilości każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zamówiona w danym okresie.

  Górne 10% zapasów –...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę wyceny zużycia materiałów, podaj przykład

  Trudności powstające przy ustalaniu kosztów zużycia materiałów są spowodowane występowaniem kosztów związanych z każdym zużyciem. Taki sam rodzaj materiałów może być zakupiony po kilku cenach. Różni producenci mogą bowiem ten sam materiał sprzedawać według różnych cen, a także ten sam producent w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów sposób rozliczania materiałów

  Rozliczenie kosztów zużycia materiałów polega na określeniu dla każdego dokumentu rozchodu materiałów (Rw), ilość pobranego materiału i pomnożeniu przez cenę. Otrzymuje się w ten sposób koszt pobranego materiału, który następnie jest agregowany zgodnie z obowiązującym układem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw sposób ewidencji materiałów i towarów

  Ewidencja materiałów i towarów powinna być zorganizowana na podstawie indeksu, stanowiącego szczegółowy wykaz zapasów, występujących w danym przedsiębiorstwie. Ogólne zasady klasyfikacji przyjęte w indeksie należy dostosować do potrzeb branży. Indeks powinien określać co najmniej:

  a)symbol cyfrowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw pojęcia i klasyfikację materiałów

  Materiały i towary są rzeczowymi składnikami majątku obrotowego. Do materiałów zalicza się surowce i inne materiały podstawowe, półfabrykaty, paliwa, materiały pomocnicze, opakowania, zapasowe części maszyn i urządzeń nabyte od dostawców, ewentualnie wytworzone we własnym zakresie. Są one...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj problemy związane z kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych

  Koszty utrzymania ciągłości eksploatacyjnej środków trwałych, koszty jakości i niezawodności działania sprzętu rosną systematycznie i trend ten będzie się utrzymywał także w przyszłości. Przed systemami rachunkowości staje zatem problem umiejętnej klasyfikacji, ewidencji i racjonalizacji kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zasadę umowy dzierżawczej (leasing)

  W ostatnich latach systematycznie zwiększa się udział środków trwałych pozyskiwanych przez firmy w drodze umowy o dzierżawę w miejsce umowy kupna-sprzedaży. Główne korzyści z tego typu transakcji są następujące:

  a)Jest to alternatywny sposób pozyskiwania kapitału przez firmę, którego cechą jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw zagadnienie deprecjacji majątku trwałego

  Deprecjacja jest terminem używanym w celu wskazania zmiany pierwotnego potencjału środka trwałego, zmniejszającego jego zdolność do świadczenia właściwych dla niego usług. Jest to także stopniowa utrata niezawodności w zakresie technicznym, a także w sensie ekonomicznym. Wartościowym wyrazem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry