Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje ubezpieczeń

  Podział ubezpieczeń Osobowe i majątkowe

  Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

  Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia zapewniające pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /6 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet gotówkowy

  Charakterystyka

  Budżet gotówkowy (zwany również budżetem środków pieniężnych) umożliwia operacyjne zarządzanie gotówką, zwłaszcza przyczyniając się do koordynacji jej wpływów i wypływów na i z rachunku bankowego.

  Można zatem stwierdzić, że podstawowym zadaniem stawianym przed budżetem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarzystwo ubezpieczeniowe

  Charakterystyka

  Pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe oparte na wzajemności założono w 1705 roku w Anglii. Oferowało ono roczne ubezpieczenia kapitału na sumy zmieniające się w zależności od liczby osób ubezpieczonych w danym roku. Kilkanaście lat później pojawiają się podobne ubezpieczenia w Royal...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Zakładowa struktura systemu wynagrodzeń powinna być sprawiedliwa i jednocześnie konkurencyjna. Pracownicy powinni czuć, że są nagradzani sprawiedliwie, a pracodawca nie powinien ponosić nieuzasadnionych kosztów utrzymania pracowników. System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pionowa kont

  Pionowy podział konta polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia.

  Podział pionowy stosowany jest:

  1. w celu uzyskania większej przejrzystości zapisów na kontach;

  2. gdy ewidencję danego składnika majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pozioma kont

  Poziomy podział konta polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego przedmiotu w miejsce dotychczas stosowanego jednego konta, dwóch lub większej liczby kont bardziej szczegółowych. Wydziela się z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe (czyli z obu stron konta), dotyczące określonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

  Strata nadzwyczajna powstaje głównie w wyniku działania siły wyższej i oznacza zniszczenie wartości materialnych, czyli w wypadku straty nadzwyczajnej nie uzyskujemy żadnego efektu. Jest to efektywna utrata części kapitału własnego.

  Zyski nadzwyczajne powstają przez uzyskanie dochodu bez poniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry