Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów cyklu życia produktu - obejmuje przewidywane koszty, które zostaną poniesione w czasie całego cyklu życia danego wyrobu, a także zyski osiągane z jego sprzedaży.

  W tradycyjnym rachunku kosztów rentowności sprzedaży określonego dobra często opuszcza się dwie fazy. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów rzeczywistych

  Charakterystyka

  Rachunek Kosztów Rzeczywistych to taki rachunek, w którym ujmowane są tylko koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Charakter tego rachunku jest ex post i opiera się na rozumieniu kosztów produkcji w sposób tradycyjny, czyli koszty stanowią iloczyn rzeczywistych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.01.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt zmienny

  Charakterystyka

  koszt zmienny - jest to koszt, który zmienia się wraz ze zmianami wolumenu produkcji (Begg, 2003, s. 207).

  Jest zależny od tego po prostu jaką wielkość danego dobra produkujemy, na przykład koszt zużycia energii, surowców i bezpośredniej robocizny jest zdecydowanie większy, kiedy się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura korygująca

  Charakterystyka

  Faktury korygujące są szczególnym rodzajem faktur, których funkcja polega na doprowadzeniu faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Faktury są bowiem dokumentem sformalizowanym i niedozwolone są na nich żadne dopiski czy poprawki. Faktura korygująca ma moc faktury i pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windykacja

  Charakterystyka

  Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty. Dosłownie oznacza roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rachunku zysków i strat

  Ogólna charakterystyka

  Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje:

  ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni: przychodów ze sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego, badanie struktury przychodów i kosztów, badanie związków zachodzących między kategoriami wyniku finansowego-...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.01.2012 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Zastosowanie

  Prawo do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, której wspólnikami są osoby wykonujące wolny zawód, jeśli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie chorobowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Zostało ono rozdzielone od Ubezpieczenia Zdrowotnego i obecnie ma charakter pieniężny. Ubezpieczone...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie zalicza się do podatków, które bezpośrednio związane są z osiąganym przez podmiot gospodarczy (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem lub majątkiem. Im większy jest dochód lub zgromadzony majątek, tym większa jest także kwota płaconego podatku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goodwill

  Definicja

  Goodwill (renoma, reputacja; wartość renomy, reputacji; nadwartość; ang. goodwill, niem. Geschaftswert) - nadwyżka zyskowności danego przedsiębiorstwa nad średnią zdolnością generowania zysków podmiotów z danej branży. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład pozycji bilansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt

Do góry