Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Badanie sprawozdania finansowego

  Etapy badania

  Badanie sprawozdania finansowego można przedstawić za pomocą trzech etapów:

  planowanie badania, realizacja badania i tworzenie dokumentacji roboczej, sporządzenie wniosków z badania. Charakterystyka

  1. Planowanie badania - na tym etapie następuje zbieranie informacji o organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.02.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjny system rachunkowości

  Rola systemu informacyjnego w rachunkowości

  Szczególnie istotną rolę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa odgrywa system rachunkowości, realizujący następujące funkcje: kontrolną, analityczną, statystyczną. Głównym celem rachunkowości jest pomiar wyników działalności gospodarczej, które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo księgowe

  Charakterystyka

  Zgodnie z MSRF 240 oszustwo księgowe dotyczy działań (pracowników, członków kierownictwa, organów nadzoru, osób trzecich) powodujących fałszywe przedstawienie faktów w sprawozdaniach finansowych, służących uzyskaniu niezgodnych z prawem korzyści. Oszustwo obejmuje: wprowadzanie w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto wynikowe

  Charakterystyka

  Konta wynikowe służą do ewidencji operacji gospodarczych, które odzwierciedlają proces powstawania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie.

  Osiąganie tego wyniku wiąże się z ponoszonymi przez jednostkę kosztami i stratami oraz uzyskiwaniem przychodów i zysków.

  Konta wynikowe nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena wartości firmy

  Charakterystyka

  Wycena polega na pomiarze i ustaleniu wartości firmy. Miarą siły każdego przedsiębiorstwa jest jego wartość w jednostkach pieniężnych. Jednak wartości firmy ze względu na trudność zagadnienia i niejednorodne traktowanie nie jest łatwa w wycenie. Mówiąc o wartości firmy mamy na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów standardowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów standardowych direct standard costing system – jest to „pomiar, ujęcie i uwidocznienie w ewidencji oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym operacji gospodarczych oraz ich rzeczowych efektów, związanych z realizacją gospodarczego celu działalności danej jednostki”...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek porównawczy kosztów to metoda najczęściej wykorzystywana do podejmowania decyzji inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowo-modernizacyjnym. Zazwyczaj służy do wyboru najlepszego wariantu spośród wariantów realnych , takich samych pod względem korzyści, lecz rożnych pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów parku maszynowego

  Charakterystyka

  Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

  formułowanie planów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paragon

  Paragon fiskalny jest to wydrukowany przez kasę rejestrującą dla nabywcy dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży.

  "Paragon fiskalny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura

  Charakterystyka

  Faktura stanowi dowód transakcji kupna-sprzedaży, wystawiony odbiorcy przez dostawce. Fakture wystawia sie nie póżniej niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjatek stanowi faktura zaliczkowa, którą wystawia sie nie póżniej niż siódmego dnia od dnia, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /3 512

  praca w formacie txt

Do góry