Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Koszt

  Charakterystyka

  Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotoweg, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody rachunkowości zarządczej

  Charakterystyka

  Stanowią one rozszerzenie sytuacji finansowej|analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i narzędzia rachunkowości zarządczej, wraz z krótką charakterystyką przedstawiono w poniższej tabeli.

  Zakres ich stosowania obejmuje zarówno obszar bieżącej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości

  Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012 Znaków /9 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełna księgowość

  Charakterystyka

  Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną (wymaga zatrudnienia księgowej bądź wynajęcia biura rachunkowego) formą opodatkowania.

  Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty wytwarzania

  Definicja

  Koszt wytwarzania - koszty produkcji dóbr, suma jednostek pieniężnych płaconych za korzystanie z czynników wytwórczych.

  Koszt wytwarzania jest zależny od przyjętej technologii, nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwo niezbędnych do wytwarzania danej produkcji przy każdej jej wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.02.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów jakości

  Charakterystyka

  Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /6 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba celna

  Charakterystyka

  Izba jest to urzędowe określenie różnych jednostek organizacyjnych o charakterze państwowym, społecznym, samorządowym, gospodarczym, sądowniczym itp. Izba celna wykonuje zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opinia biegłego rewidenta

  Charakterystyka

  ''

  Opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

  Wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania finansowego.

  Opinia biegłego rewidenta jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik Altmana

  Charakterystyka

  Wskaźnik Altmana- Metoda Altmana (1968) polega na zbudowaniu funkcji dyskryminacyjnej na podstawie zmiennych diagnostycznych z punktu widzenia badanego zjawiska i pozwala na różnicowanie danej populacji w zależności od poziomu natężenia tego zjawiska. Jest to jeden ze sposobów całościowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /7 116

  praca w formacie txt

Do góry