Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE ZOBOWIĄZAŃ

  Dotyczy poszczególnych pozycji zobowiązań krótko- i długoterminowych prezentowanych w bilansie. Program badania powinien uwzględniać sprawdzenie istotności poszczególnych tytułów. Szczególną rolę odgrywa b.z. z tytułu dostaw i usług, które powinno być połączone z badaniem zakupu.

  Cele badania. B.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z LOSOWYM WYBOREM PRÓBY

  Jest to badanie charakteryzujące się doborem próby dokonanym metodami statystyki matematycznej. Stosując metody statystyczne przy doborze próby, wnioski z jej badania można odnosić do całej populacji za pomocą odpowiednich wzorów matematycznych. Przykładami statystycznych metod doboru próby są: dobór...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANK

  Instytucja mająca osobowość prawną, utworzona i działająca na podstawie przepisów oraz zezwoleń uprawniających ją do wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. B. jest przedsiębiorstwem, którego działalność obejmuje przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z SUBIEKTYWNYM WYBOREM PRÓBY

  W tej metodzie badania biegły rewident dokonuje wyboru elementów próby według własnego uznania - przypadkowo lub świadomie, nie wykorzystując do tego metod statystycznych. Wybór przypadkowy może polegać na wyborze ze zbiorowości przypadkowych elementów, bez ustalonej wcześniej strategii.

  Wybór świadomy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKNOT

  Jedna z postaci pieniądza kredytowego (papierowego), środek płatniczy na terenie danego kraju, którym można regulować wszelkie zobowiązania. Pierwotnie tę funkcję spełniał weksel wystawiany przez bank.

  W systemie waluty złotej - do czasu wielkiego kryzysu - było to zobowiązanie banku centralnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z SYSTEMATYCZNYM WYBOREM PRÓBY

  Przy systematycznym wyborze (metoda statystyczna) biegły rewident dobiera elementy próby, wykorzystując stałe przedziały (np. co n-ty dokument), ustalone jako iloraz wielkości zbiorowości i wielkości próby. Pierwszy element próby jest określany losowo (np. na podstawie tablicy liczb losowych), a następne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWA STOPA PROCENTOWA

  Jest to stosunek ilościowy ceny za pożyczenie kapitału do jego wielkości. Dotyczy zarówno banku przyjmującego depozyt, jak i udzielającego kredytu. W pierwszym przypadku to bank pożycza kapitał od depozytariuszy, czyli od tych, którzy mają nadmiar środków, w drugim zaś pożycza potrzebującym tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z WARSTWOWYM WYBOREM ELEMENTÓW PRÓBY

  Polega na tym, że całą zbiorowość dzieli się na pewną liczbę grup (warstw) o względnie jednorodnym charakterze, a następnie z każdej wydzielonej warstwy losuje się odpowiednią liczbę jednostek zaliczanych do próby.

  Ma ono szerokie zastosowanie w praktyce badania sprawozdań finansowych z dwu powodów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

  Są podstawą przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banku. Do podstawowych b.d.r. należy zaliczyć: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek gotówkowy, czek rozrachunkowy, dowód wpłaty, asygnatę kasową wypłaty. Wzory tych dokumentów mają w większości przypadków postać zunifikowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE Z WYBOREM PRÓBY ZE ZBIORU LICZB LOSOWYCH

  Jest to badanie ze statystycznym doborem elementów próby, wykorzystującym tablice liczb losowych. Wyboru można dokonać ręcznie bądź za pomocą programu komputerowego. Tablica liczb losowych jest zbiorem liczb uzyskanych z generowania cyfr od 0 do 9. Biegły rewident stosujący tę metodę musi:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry