Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  BUDŻET ZAKUPU MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Opracowuje go kierownik działu zaopatrzenia. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie planowanej ilości materiałów, odpowiedniej jakości, we właściwych terminach, po cenach nie wyższych od zaplanowanych. Przy sporządzaniu b.z.m.b. należy uwzględnić zapas początkowy i zapas końcowy surowców. Zakupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH

  Określa zapotrzebowanie na materiały bezpośrednio zużywane do zaplanowanej produkcji. Znając przewidywaną wielkość produkcji, strukturę asortymentową oraz normatywy zużycia materiałów, ustala się zapotrzebowanie na surowce, uwzględniając zapas początkowy i końcowy materiałów. Zapotrzebowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW SPRZEDAŻY I ZARZĄDU

  Koszty sprzedaży stanowią koszty pośrednie poniesione w fazie zbytu w związku z prowadzoną działalnością. Obejmują one: 1) prowizje na rzecz pośredników; 2) koszty transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia; 3) koszty opakowań wysyłkowych objętych ceną zbytu; 4) opłaty za usługi spedytorów wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE

  Planowanie, preliminowanie, do lat dziewięćdziesiątych XX w. słowo „budżet” kojarzono wyłącznie z budżetem państwa. W Leksykonie finansowo-księgowym występują obok budżetu państwa jeszcze inne hasła: budżet centralny, budżet dodatkowy, budżet kapitałowy, budżet nadzwyczajny, budżety...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH

  Koszty wydziałowe to koszty związane z ruchem, organizacją, kierownictwem i obsługą wydziałów wytwórczych, wyodrębnionych jako miejsca powstawania kosztów. W ewidencji dla kosztów wydziałowych stosuje się podział na pozycje szczegółowe umożliwiające analizę tych kosztów. Podział uwzględnia przede...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFIKATA

  Refakcja, opust od ceny sprzedaży, przyznawany z powodu gorszej jakości produktów, ubytków naturalnych, warunków dostawy. B. może być przyznana na życzenie kupującego (przez złożenie uzasadnionej reklamacji) lub z inicjatywy sprzedającego. W przypadku sprzedaży produktów narażonych na naturalne ubytki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROKER

  Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, w świetle ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym b. jest osoba fizyczna albo prawna mająca wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru b.

  Zezwolenie wydaje się na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET

  Istnieje wiele definicji b. jako instytucji publiczno-prawnej. Z ekonomicznego punktu widzenia b. to scentralizowany zasób pieniężny przeznaczony na pokrycie stałych potrzeb społeczeństwa, gromadzony i rozdzielany w formie bezzwrotnej.

  Z prawnego punktu widzenia b. państwa to roczny plan dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ

  Koszty robocizny bezpośredniej obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w procesie wytwórczym (wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników), które bez względu na stosowaną formę płac (akord, dniówka, dniówka z premią) można na podstawie dokumentacji odnieść do konkretnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON KOMERCYJNY

  Weksel komercyjny, KWIT, commercial paper, instrument finansowy o charakterze dyskontowym umożliwiający pozyskanie kapitału krótkoterminowego. Jego emitentem są najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja finansowa, a jego emisja jest często gwarantowana i przeprowadzana przez banki. B.k. jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 030

  praca w formacie txt

Do góry