Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Obejmują one zarówno wyjaśnienie zakresu, poziomu i metod wyceny, jak i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASB

  International Accounting Standards Board, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia IASC (Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), międzynarodowa organizacja, której podstawowym celem jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYCZNE WSPARCIE SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Informatyczne systemy rachunkowości (i.s.r.), systemy finansowo-księgowe, rachunkowość informatyczna, księgowość informatyczna, system rachunkowości wspomaganej komputerem, komputerowe wspomaganie rachunkowości, obejmuje związek rachunkowości z technologią informatyczną, funkcjonującą w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /27 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASC

  International Accounting Standards Comitee, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, od 2001 r. funkcjonuje jako IASB. IASC został założony w 1973 r. przez organizacje zawodowe zajmujące się rachunkowością z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Meksyku, Holandii, Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  Forma zabezpieczenia, jaką można ustanowić na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz wierzytelności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYKA

  Organizacja przetwarzania danych, nazwa ,,informatyka” pochodzi od słów ,,informacja” i ,,automatyka”. I. jest dziedziną wiedzy zajmującą się zastosowaniem komputerów w procesach informacyjnych. Komputery wykorzystywane są w celu przetwarzania informacji dla ludzkich potrzeb, w obszarze zarządzania - do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY

  Dokument przekazywany co miesiąc przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania i.r.m. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie dotyczy miesiąca grudnia. I.r.m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN RACHUNKOWOŚCI

  Od powstania do końca XIX w. rachunkowość postrzegana była jako umiejętność praktyczna i oceniana przez pryzmat poprawności prowadzenia ksiąg. Dopiero u schyłku XIX w. zaczęto traktować ją jako dyscyplinę naukową. Teoria rachunkowości rozwijała się w dwóch kierunkach: 1) empirycznym, który...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDOS

  Żyro, i weksla polega na przeniesieniu praw z weksla na inną osobę niż jest to wskazane na wekslu. Odbywa się to poprzez zamieszczenie na wekslu lub na złączonej z nim karcie dodatkowej (zwanej przedłużkiem) informacji o zmianie wierzyciela wekslowego. I. może być dokonywany kilkakrotnie, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKOWOŚCI

  Początków rachunkowości historycy szukają w bardzo odległej przeszłości. Na pewno jednak zaczęła się ona rozwijać od momentu pojawienia się pieniądza i kapitału handlowego. Najstarsze źródła historyczne podają, że już w starożytnym Egipcie, w XXXVI w. p.n.e., za rządów faraona Menesa, prowadzono...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /13 373

  praca w formacie txt

Do góry