Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA PLANOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.pl. oparta jest na założeniach przyjętych do opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorcy. Jej podstawę stanowią więc koszty planowane wynikające z przyjętych do opracowania planu przeciętnych norm zużycia środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁAŚCICIELA

  Wkład finansowy właściciela w przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Stanowi on jednolitą pozycję kapitału własnego o zmiennej kwocie. Zwiększają go wszystkie składniki majątkowe wniesione w ciągu roku obrotowego przez właściciela do przedsiębiorstwa, zmniejszają natomiast składniki majątkowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WSTĘPNA

  Rodzaj kalkulacji ex ante, sporządzanej dla potrzeb rachunku ekonomicznego przed rozpoczęciem działalności. Jej bazę stanowią koszty przewidywane określane na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, cen zużywanych materiałów, taryfikatorów płac, kosztów poniesionych w okresach ubiegłych, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA JEDNOSTOPNIOWA

  Występuje przy produkcji prostej w przedsiębiorstwach lub wydziałach o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, w których podział procesu produkcyjnego na procesy cząstkowe (fazy) jest niemożliwy lub nieopłacalny. K.j. polega na ustalaniu od razu kosztu wytworzenia wyrobu gotowego. Typowymi metodami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO

  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej upoważnia do podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym przewiduje także udział pośredników w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU CZĘŚCIOWEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.cz. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów zmiennych. Jej podstawę stanowią jedynie koszty zmienne odnoszone bezpośrednio lub pośrednio na jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej, oznaczające grupę jednostek, w skład której wchodzą jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej oraz jednostki stowarzyszone ze znaczącym inwestorem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA STOWARZYSZONA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Kryteria definiowania danego podmiotu jako j.s. określa prawo bilansowe, w świetle którego j.s. może być samodzielny przedsiębiorca funkcjonujący jako spółka handlowa, na którą znaczący inwestor wywiera istotny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU PEŁNEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.p. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów pełnych. Podstawę tej kalkulacji stanowią wszystkie poniesione na przedmiot kalkulacji koszty, zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI POWIĄZANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej oraz z prezentacją wielu pozycji w sprawozdawczości finansowej pojedynczej jednostki. Oznacza ono grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt

Do góry