Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PROWIZJA

  Wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, świadczenie usług. P. ustalana jest z reguły w procentach od określonej wartości, np. obrotu, wartości zawartej transakcji. P. występują w handlu, usługach, bankach, ubezpieczeniach, turystyce, na giełdach i w innych dziedzinach życia gospodarczego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA BIOLOGICZNA

  Zmiany jakościowe lub ilościowe aktywów biologicznych, ujęcie procesów wzrostu produkcji roślinnej, prokreacji, umniejszenia wartości (degradacji) itp. (MSR nr 41). Konsekwencją p.b. jest zmiana aktywów biologicznych w wyniku wzrostu roślin uprawnych, zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

  Wynagrodzenie za czynności bankowe, ustalone w przypadku p. z reguły procentowo w stosunku do kwoty będącej przedmiotem czynności bankowej (ale także do określonej wartości - procentowo, a powyżej kwotowo lub odwrotnie), zaś w przypadku opłat jako sumy zryczałtowane, których wysokość nie jest zależna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

  Są wynikiem nieuprawnionej ingerencji i zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego przez intruzów, w czym specjalizują się zwłaszcza hakerzy i krakerzy. Są to wysokiej klasy programiści, którzy łamią bariery dostępu do systemów informatycznych, co jest przestępstwem. Mając dostęp do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe państwa na określoną część roku. Przygotowywany jest wówczas, gdy w ustawowym terminie nie może być przedstawiony projekt ustawy budżetowej. P.b. traci moc z chwilą uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej. W przypadku uchwalenia ustawy o p.b...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY NIEZAKOŃCZONE

  Półprodukty (półfabrykaty) i produkty w toku (produkcja niezakończona).

  Półfabrykaty to produkty pracy, które przeszły przez określone etapy procesu produkcyjnego, przy których zakończono pewne operacje technologiczne, ale nie podjęto dalszych. Występują one głównie w tych jednostkach, w których proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ROLNICZA W TOKU

  Niezakończona produkcja rolnicza, w zależności od fazy prowadzonej produkcji rolniczej może ona być zaliczana do produkcji rolniczej zakończonej i niezakończonej, czyli p.r.t. Produkcja w toku ujmuje te wszystkie produkty rolnicze, które w prowadzonym procesie nie uzyskały końcowej postaci i w zasadzie nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

  Polega na wytwarzaniu pojedynczych sztuk wyrobów różnych pod względem rodzaju, przeważnie na indywidualne zamówienia odbiorców, np. statki, mosty, turbiny, maszyny ciężkie. Produkcja takich wyrobów albo w ogóle się nie powtarza, albo powtarza się po pewnym, trudnym do przewidzenia czasie.

  W p.j. przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SERYJNA

  Jest pośredni typ organizacyjny między produkcją jednostkową i masową. Polega ona na cyklicznym (powtarzalnym) wytwarzaniu pewnych asortymentów wyrobów w seriach (partiach) o ustalonych z góry ilościach. Do p.s. zalicza się produkcję odzieży, butów, mebli, maszyn itp.

  W p.s. wytwarzanie takich samych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA MASOWA

  Polega na stałym wytwarzaniu dużej liczby jednakowych lub zbliżonych gatunków wyrobów o takich samych właściwościach, za pomocą kolejnych, następujących po sobie, takich samych procesów obróbczych lub montażowych przez każde ze stanowisk określonej linii produkcyjnej.

  Przy p.m. asortyment produkowanych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt

Do góry