Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SUMA BILANSOWA

  Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

  Rachunkowość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

  Zalicza się do nich: 1) własne wpłaty środków pieniężnych z kasy jednostki na rachunek bankowy, jeszcze niepotwierdzone przez bank; 2) przekazane środki pieniężne z określonego rachunku bankowego jednostki na jej inny rachunek niepotwierdzone przez bank; 3) przekazane do banku czeki obce do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

  Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWAP'y

  Forma kontraktów terminowych. W porównaniu do terminowych operacji finansowych (transakcji futures) lub opcji charakteryzują się dużą elastycznością, stąd ich popularność i szybki rozwój w ostatnim okresie.

  Dla wielu uczestników rynków finansowych główne instrumenty pochodne mają znaczącą wadę -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE

  Przyjmowanie i wydatkowanie gotówki z kasy nosi miano obrotu gotówkowego, a zasady dokonywania tego obrotu określone są jako gospodarka kasowa.

  Jednostka prowadząca działalność gospodarczą zwykle gromadzi w kasie: 1) niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki; 2) gotówkę podjętą z rachunku bankowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIEŻKA KONTROLNA

  Jest zespołem układów i procedur sprawdzania danych w określonych punktach procesów przetwarzania danych. Przyjmuje ona formę sum i zer kontrolnych, bilansowania oraz powtarzania procedur. Służy do ochrony danych księgowych przed ich zniekształceniem, zwiększa wartość informacji finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMACYJNY

  Odzwierciedlenie informacyjne wszystkich procesów materialnych i finansowych organizacji budowane w celu zarządzania organizacją. Składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się i przenikających sfer: skodyfikowanej - systemu norm, normatywów, praw, zarządzeń, ustaleń, standardów itp., oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLAD REWIZYJNY

  Ścieżka rewizyjna, oznacza ciąg zapisów, który pozwala na śledzenie operacji gospodarczych od momentu ich wprowadzenia do komputerowego systemu aż do uzyskania wyników końcowych w celu umożliwienia dezagregacji sald i obrotów na poszczególne źródłowe zapisy księgowe dla zapewnienia możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY

  System komputerowy, komputerowy system informacyjny, zespół współdziałających ze sobą w płaszczyźnie logicznej, technologicznej i programowej komponentów: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań organizacyjnych. Obejmuje część systemu informacyjnego, który na danym etapie rozwoju organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW KOMPUTEROWYCH

  Do najczęściej stosowanych ś.b.z.k. należą: składowanie, kodowanie, szybkie odtwarzanie, „gorący backup”, mirroring, odtwarzanie do określonego punktu czasowego i ślad transakcji.

  Składowanie on-line jest możliwością utrzymywania kopii danych podczas normalnej pracy użytkowej. Składowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt

Do góry