Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja Budżetu

   

  - rozdzielna - polega na rozdzielaniu części dochodu narodowego. Zewnętrznym wyrazem tej funkcji jest gromadzenie i dzielenie przez budżet określonych zasobów pieniężnych. Skutkiem działalności jest przesuwanie siły nabywczej pieniędzy równymi podmiotami gosp. narodowej. Budżet państwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ operacji pieniężnych

   

   

  * wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

  * wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

  2) Z kolei zgodnie z kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

   

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut. operuje trzema kryteriami:

  1) W/g - kryterium ekonomicznego ma miejsce podział na dwie części:

  Sektor gospodarki;

  państwo ® administracja centralna

  przedsiębiorstwa ® przedsiębiorstwa publiczne, prywatne spółki kapitałowe, pozostałe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele klasyfikacji budżetowej

   

  1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

  2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

  3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System budżetowy

   

  System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

  Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:

  1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

  Charakterystyka

  Ryzyko płynności - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek

  Charakterystyka

  Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez publicznoprawny (Głuchowski, 1996, s.7). Związkami publicznoprawnymi o których mowa w definicji są przede wszystkim państwo i jednostki samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Dowód księgowy jest to dokument sporządzony rzetelnie i prawidłowo, potwierdzający dokonanie operacji gospodarczej w określonym miejscu i czasie, stanowiący podstawę księgowania.

  Zasady obiegu

  Obieg dokumentów księgowych obejmuje drogę od chwili sporządzenia dokumentu aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  Instytucja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Takie określenie - funduszu celowego - znajdujemy w art. 51 ww. ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy podatku VAT

  Charakterystyka

  Podatek od towarów i usług ( VAT)- jest podatkiem pośrednim wprowadzonym w Polsce od 5 lipca 1993r na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego

  z prawem UE zobligowała ustawodawcę do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt

Do góry