Rachunkowość /1 373 prac/

  • Ocena brak

    Podatek od nieruchomości

     

    Podatek od nieruchomości ma charakter podatku majątkowego, a podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia bez uwzględnienia ich wartości. Przy 10 mln podatników, w 1997 r. wpływy z tego podatku wyniosły 4.427 mln zł, a więc 3,8% ogółu i 11,2% dochodów podatkowych gmin.

    Z podatku...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 437

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek leśny

     

    Podatek leśny, podobny w charakterze do podatku rolnego obejmuje pół miliona podatników, wpływy natomiast wynoszą 111 mln zł, tj. 0,09% dochodów państwa i 0,3% dochodów gmin.

    Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /698

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek rolny

     

    Podatek rolny, z racji stanowienia źródła dochodów gminnych należy zakwalifikować, wraz z podatkiem leśnym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych, do grupy lokalnych podatków majątkowych (kryterium ekonomiczne). Ponieważ podatki te nie są płacone z majątku, lecz majątek...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 495

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kto i w jaki sposób ustala wysokość podatków w Polsce ?

     

    Podatki ustalane są przez państwo (rząd) kontrolując znaczną część produkcji. Niemal wszystkim, co ma związek z systemem podatkowym, zajmuje się obecnie wiceminister Waldemar Manugiewicz. Kieruje trzema departamentami: Podatków Pośrednich (VAT, akcyza, podatek od gier, podatek importowy, od sprzedaży...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 342

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    1.Czy podatki są potrzebne podatki?

     

    Czy podatki nie są konieczne, jak uważa większość ludzi? Czy nie trzeba płacić podatków, by cieszyć się

    takimi rzeczami, jak opieka medyczna, drogi, poczta, koleje, ochrona policyjna i tak dalej?

    Wyobraźmy sobie lokalnego kupca, który wypędza z miasta, pod groźbą użycia broni, całą swą...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 013

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBOWIĄZEK PODATKOWY

     

    Prawodawca przyjmuje co do zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania, przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi. To rozwiązanie sprawia, że strony umowy mogą przesunąć w czasie moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli bowiem zawarta jest umowa sprzedaży to...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /5 848

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PODATEK NALEŻNY

     

    Podatek należny powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki 7% i 22%. Można powiedzieć, że podatkiem należnym jest ten podatek , który ciąży na podatniku w sensie prawnym. Podstawą jego określenia jest prowadzona przez podatnika ewidencja sprzedaży...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 543

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Eksport i import towarów - podatek VAT

     

    Przedmiotem opodatkowania VAT jest również eksport i import towarów. Z dniem 1 stycznia 1998 weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997 roku. Nowe przepisy celne wprowadzają wiele zmian w zasadach rozliczeń z tytułu cła, co wywiera bezpośredni wpływ na kwestie dotyczące eksportu i importu towarów...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 106

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek VAT - Świadczenie usług

     

    Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest również odpłatne świadczenie usług. Usługami w rozumieniu ustawy są usługi wymienione w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także roboty budowlano-montażąowe. Jeżeli jakaś usługa nie jest wymieniona w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a spełnia...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 912

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podatek VAT

     

    W doktrynie prawa finansowego przyjmuje się, że przedmiotem podatku jest zjawisko, stan prawny lub faktyczny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Generalnie w podatku od towarów i usług przedmiotem opodatkowania są czynności, tj. zdarzenia (określające sytuacje prawne lub...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 124

    praca w formacie txt

Do góry