Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie obowiązku podatkowego

   

  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku;

  powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została ukończona/ rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

   

  dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości

  ścian, z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów wind;

  - dla budowli ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego;

  gdy, obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot opodatkowania

   

  budynki lub ich części;

  budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna;

  grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot podatku

   

  - osoby fizyczne;

  - osoby prawne;

  jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:

  są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem;

  są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady opodatkowania

   

  Zasady sformułowane przez A. Smitha:

   

  Zasada dogodności,

  - każdy podatek winno się ściągać w takim czasie i w taki sposób by podatnikowi było jak najdogodniej go zapłacić;

  - gdy chodzi o doba konsumpcyjne, dogodność polega na tym, że konsument płaci podatek stopniowo, w małych ilościach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy

   

  System podatkowy, jest to całość, która ogarnia wszystkie występujące podatki;

  jest to ogół podatków pobieranych w danym państwie, w danym czasie pozostających ze sobą w pewnych związkach ukształtowanych w toku rozwoju historycznego.

   

  Wyróżniamy:

   

  System historyczny, powstał przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka podatku

   

  Kryterium przedmiotowe,

  w procesie tym dochód najpierw kształtuje przychód, następnie zostaje ustalony przychód minus koszty i konsumpcja.

   

  Przychodowe, opodatkowaniem jest tu objęty dochód brutto a więc bez uwzględnienia kosztów uzyskania;

  jest to podatek łatwy w wymiarze i poborze, gwarantuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /5 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja prawna podatku

   

  Kluczowe elementy: precyzyjne określenie stanów faktycznych i prawnych podlegających opodatkowaniu;

  ustalenie zakresu podmiotowego podatku;

  ujęcie podstawy opodatkowania i kształtu taryfy podatkowej;

  wskazanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatku

   

  Fiskalna, służy temu, by skutecznie finansować wydatki publiczne państwa;

  funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku, jak i podatków składających się na system podatkowy.

   

   

  Pozafiskalna, tutaj państwo pragnie wywrzeć określony i skuteczny wpływ na stosunki społeczno – gospodarcze;

  funkcja ta...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwrot podatku

   

  W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy. Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych, w całości lub w części, stawką niższą niż 22%...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt

Do góry