Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Podatek obrotowy

  Definicja Podatek obrotowy jest podatkiem pośrednim, wymierzanym od wielkości sprzedaży. Jest on de facto podatkiem konsumpcyjnym, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca danego dobra lub usługi, zatem dla sprzedającego jest on nominalnie neutralny. Przerzucenie ciężaru na konsumenta skutkuje jednak...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

  Charakterystyka

  Działalność gospodarcza - według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku jest to "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNPV

  Charakterystyka

  MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wychowawczy

  Charakterystyka

  Zasiłek wychowawczy wypłaca pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób w pozostałych przypadkach zajmuje się tym właściwa terenowo jednostka organizacyjna ZUS-u.

  Zasiłek wychowawczy przysługuje osobie pracującej do ukończenia urlopu wychowawczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.04.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK ROLNY

   

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami, współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

  Przedmiot – fakt posiadania gospodarstwa rolnego (1ha)

  Podstawa – liczba hektarów przeliczeniowych gospodarstwa.

  Hektar...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA SKARBOWA

   

   

  Przedmiot:

  -podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

  -czynności cywilnoprawne (umowy),

  -orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

  -dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

  -inne.

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK LEŚNY

   

  Przedmiot – posiadanie lasu

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej, będące właścicielami lub w przypadku lasów publicznych – posiadaczami.

  Zwolnienia – drzewostan w wieku do 40 lat; rezerwaty przyrody i parki narodowe, lasy ochronne i lasy w rejestrze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA MIEJSCOWA

   

  Podmiot – wyłącznie osoby fizyczne przebywające czasowo w miejscowościach o szczególnych walorach klimatyczno-krajobrazowych, których wykaz określa wojewoda, na wniosek rady gminy, w porozumieniu z ministrem ochrony środowiska.

  Przedmiot – fakt przebywania w określonej miejscowości

  Stawka – kwotowa, za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPŁATA TARGOWA

   

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej.

  Przedmiot – sprzedaż na targowiskach (nie ważne czy targ prywatny czy inny).

  Podstawa – nie określa się – można przyjąć, że jest to podatek zryczałtowany.

  Stawka – kwotowa za jeden dzień korzystania z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

   

  Podatek lokalny stanowiący dochód gminy.

  Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  -są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości,

  -są użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

  -dzierżawcy – na podstawie klauzuli w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Molly Dodano /02.04.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt

Do góry