Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Formy wynagrodzeń

  Formy tradycyjne

  Do podstawowych form wynagrodzeń zaliczyć należy wynagrodzenie:

  czasowe, akordowe, dniówkę zadaniową, prowizję.

  W przypadku płacy czasowej, jest ona wyliczana na podstawie czasu przepracowanego (np. liczby godzin, dni) oraz czasu nieprzepracowanego płatnego ustawowo. Płaca taka jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /7 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amortyzacja

   

  Podmiot gospodarczy sam ustala stawki amortyzacyjne, uwzględniając przypuszczalne zużycie fizyczne, sposób wykorzystania środka trwałego (zmianowość, liczbę godzin pracy), oddziaływanie postępu technicznego w danej grupie środków trwałych i inne. 

   

  W celu uproszczenia można korzystać ze stawek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki trwałe

   

  Środki trwałe wchodzą w skład rzeczowych składników majątku trwałego. Środki te nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego.

   

  Użytkowane środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu, przy czym wyróżniamy:

  zużycie fizyczne – polegające na stopniowej utracie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wynagradzania akwizytorów

  Rola akwizytorów

  Akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Stosowana jet, aby polepszyć skuteczność sprzedaży, natomiast wyniki pracy w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt wytworzenia produktu

  Charakterystyka

  <pZgodnie z ustawą o rachunkowości art. 28 ust. 3 "Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /9 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie

  Charakterystyka

  Umowa ubezpieczenia - dokument potwierdzający powstanie prawnego stosunku ubezpieczenia zapewniającego ochronę ubezpieczeniową jakimkolwiek jednostkom bez względu na ich osobowość prawną. Ubezpieczenie jest instrumentem, którego zadaniem jest łagodzenie lub likwidowanie skutków zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /5 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIXIR

   

  ELIXIR – elektroniczna izba rozliczeniowa 18.04.1994 roku w celu dalszego rozwoju rozrachuków. To system rozrachunków netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków, są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z indywidualnych zleceń klientów. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy opodatkowania

  Charakterystyka

  Osoby fizyczne mają do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

  Opodatkowanie na zasadach ogólnych

  Opodatkowanie na zasadach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreatywna rachunkowość

  Charakterystyka

  ''

  Kreatywna rachunkowość to takie wykorzystanie zakresu wolności osób, które sporządzają sprawozdania finansowych, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur, będących podstawą przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu tworzenia informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem informacyj­nym w ramach systemu ewidencyjnego rachunkowości, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów związanych z prowadzeniem działalności, tj...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt

Do góry