Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment bilansowy

  Definicja

  Moment bilansowy (dzień bilansowy) to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w tym jego historycznie najstarszą i najważniejszą część - bilans. (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 10)

  W praktyce sprawozdawczej jest to najczęściej 31 grudnia. Jednak w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt wewnętrzny

  Definicja

  Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Rachunkowość)

  Charakterystyka

  Wraz z rozwojem społecznym rosną wymagania związane z ujawnianiem informacji o działalności firmy. Tradycyjny zbiór informacji zawarty w istniejących sprawozdaniach finansowych okazuje się niewystarczający. W szczególności dla zatrudnionych i zewnętrznych stron uczestniczących w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /5 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audytor

  Charakterystyka

  Audytor to osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytów. W zależności od rodzaju audytu- zakres obowiązków audytora się zmienia.

  Poniższa definicja przybliża dokładniej pojęcie audytora- biegłego rewidenta. Definicja biegłego rewidenta określona jest w Ustawie z dnia 7.05.2009...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /8 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpisy aktualizujące należności

  Charakterystyka

  Odpisy aktualizując należności to rezerwy utworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od rodzaju należności), w związku z ryzykiem ich nieuregulowania przez kontrahenta.

  Należności w odniesieniu do których dokonuje się odpisy

  Każdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.05.2011 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  Charakterystyka

  Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

  Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt

Do góry