Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna jako metoda badania zjawisk i procesów gospodarczych polega na ich podziale na elementy składowe, wykrywaniu związków przyczynowych między tymi elementami oraz identyfikacji przyczyn zmian zachodzących w badanym obiekcie jako całości. Dzięki poznaniu struktury obiektu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERR

  Charakterystyka

  ERR - Ekonomiczna stopu zwrotu -

  Stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero;

  w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści,

  uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda praw własności

  Charakterystyka

  Metoda praw własności " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką współzależną będącą spółką handlową oraz wyceniając udziały w jednostce stowarzyszonej. Jednostką stowarzyszoną jest spółka handlowa, na którą znaczący inwestor (spółka handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowość krytyczna

  Charakterystyka

  Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie

  Charakterystyka

  Wyposażenie to zużywające się stopniowo rzeczowe składniki majątku trwałego, związane z wykonywaną działalnością, nie zaliczane odrębnymi przepisami do środków trwałych.

  Do wyposażenia możemy zaliczyć min :

  sprzęt techniczny ( narzędzia, przyrządy, urządzenia) sprzęt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji przychodów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biała Księga Podatków

  Charakterystyka

  Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999 - 2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenie gospodarcze

  Charakterystyka

  Zdarzenie gospodarcze stanowią wszystkie fakty dotyczące działalności gospodarczej jednostki. Jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza. Każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym ale nie każde zdarzenie gospodarcze jest operacją gospodarczą. Zdarzenie gospodarcze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżetowanie

  Budżetowanie

  Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę.

  Budżet to plan działania, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych, lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt

Do góry