Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Koszty pośrednie

  Charakterystyka

  Koszty pośrednie są podstawą podziału układu kalkulacyjnego na koszy bezpośrednie i pośrednie. Układ ten pełni funkcje informacyjne oraz analityczne, dzięki którym jednostka może swobodnie planować procesy produkcji i sprzedaży, jak również obserwować i kontrolować poziom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt społeczny

  Charakterystyka

  Termin koszt społeczny jest bardzo różnie interpretowany przez samych zajmujących się tym tematem. Najwłaściwsze wydaje się sformułowanie W. Kappa - jego zdaniem koszty społeczne dotyczą różnorodnych elementów kosztów.

  W istocie rzeczy to określenie obejmuje wszystkie bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saldo

  Saldo

  Saldo jest to różnica między obrotami konta po stronach "Ma" (Dt) oraz "Wn" (Ct). W zależności od tego, po której stronie obroty są większe, saldo konta jest debetowe lub kredytowe. Jeżeli obroty po obu stronach są sobie równe, to saldo jest równe 0.

  Wyróżniamy Saldo początkowe (skrót...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.06.2011 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto analityczne

  Charakterystyka

  Konta analityczne to konta, które służą do uszczegółowienia zapisów obrotów i sald danego konta syntetycznego. Powstają w drodze poziomego podziału tych kont. Mają one charakter ksiąg pomocniczych. Stosuje się je głównie dla:

  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.06.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPVR

  Charakterystyka

  NPVR jest to relacja NPV do zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych PVI ( present value of investement)

  <mathNPVR = \frac{NPV}{PVI}</math

  gdzie:

  NPVR - wartość zaktualizowana netto

  NPV - wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia (net present value)

  PVI - wartość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek ubezpieczeń

  Wstęp

  Rynek w dosownym znaczeniu oznacza miejśce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. w znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupuj,acymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabywanego towaru Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.06.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność progowa

  Charakterystyka

  Produktywność progowa jest wzorcem opartym na kosztach docelowych.Koszty te mogą być wzorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kosztami progowymi mogą byc następujące wielkości:

  ceny rynkowe lub negocjowane ceny transferowe oparte na kalkulacji kosztów Zastosowania

  Metoda produktywności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt

Do góry