Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Metody rozliczania kosztów

  Charakterystyka

  Poniesione przez jednostkę koszty w trakcie okresu sprawozdawczego należy podzielić na produkcję gotową i niezakończoną oraz na poszczególne produkty. Zatem konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej kalkulacji, czyli czynności obliczeniowej, zmierzającej do ustalenia kwoty kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.07.2011 Znaków /7 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg

  Definicja

  Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.07.2011 Znaków /6 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek pośredni

  Charakterystyka

  Podatki pośrednie to podatki nakładane na wydatki na dobra i usługi. Najważniejszy jest od wartości dodanej (VAT), będący w rzeczywistości podatkiem od sprzedaży detalicznej.

  Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostatecznej sprzedaży konsumentowi, VAT...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów docelowych

  Charakterystyka

  Rachunek kosztów docelowych (target costing) - definiuje się jako "pakiet metod zarządzania i instrumentów wspomagających formułowanie i realizację celów dotyczących kosztów w fazie koncepcyjno-rozwojowej nowego produktu, dla ustalenia podstawy odniesienia dla kontroli kosztów w fazie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji finansowej

  Charakterystyka

  Analiza ekonomiczna i finansowa z uwagi na łatwy dostęp do aktualnej informacji, jednoznaczność otrzymywanych wyników i zakres prowadzonych badań należy do najczęściej wykorzystywanych metod oceny działalności przedsiębiorstwa.

  Jako najczęściej wykorzystywane metody analizy sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.06.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody manipulacji ryzykiem

  Charakterystyka

  Metody manipulacji ryzykiem - są to metody obchodzenia się z ryzykiem, będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w przeszłości.

  Rodzaje

  Wyróżnia się 6 takich metod:

  1) unikanie ryzyka - określana jako metoda negatywna, ponieważ w większości przypadków jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bancassurance

  Definicja

  Termin bancassurance wywodzi się z Francji i w szerokim ujęciu oznacza powiązanie między bankiem a firmami ubezpieczeniowymi, w wyniku których powstają grupy bankowo - ubezpieczeniowe oferujące produkty zarówno stricte bankowe jak i z dziedziny ubezpieczeń. Według Marka Śliperskiego pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biuro rachunkowe

  Charakterystyka

  Wymagania prawne stawiane biurom rachunkowym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Dziennik Ustaw.

  Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać:

  Osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia podatkowa

  Charakterystyka

  Strategia jest to kierunek i zakres działania, który przedsiębiorstwo zamierza przyjąć w długim terminie, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę konkurencyjną.

  Przedmiot

  Przedmiotem strategii podatkowej przedsiębiorstwa są wydatki wynikające z konieczności zapłaty obciążeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentaryzacja

  Charakterystyka

  Inwentaryzacja w szerokim tego słowa znaczeniu to ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu zasobów majątkowych danej jednostki ( aktywów ) i źródeł ich pochodzenia ( pasywów ) na dany moment bilansowy.

  Inwentaryzacja pochodzi od słowa łacińskiego "inventarium" , co...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.06.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt

Do góry