Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej

  Definicja

  Model wyceny bilansowej oparty na wartości przeszacowanej - pozycje rzeczowych składników trwałych, których można wiarygodnie ustalić wartość godziwą, należy wykazać w wartości przeszacowanej, stanowiącej jej wartość godziwą na dzień przeszacowania. Przeszacowania dokonuje się na tyle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto księgowe

  Charakterystyka

  KONTO KSIĘGOWE - podstawowe urządzenie księgowe służące bieżącemu i systematycznemu rejestrowaniu (ewidencjonowaniu) operacji gospodarczych powodujących zmiany w stanie majątkowym podmiotu gospodarczego (zmiany określonych składników aktywów, pasywów czy też wyniku - kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso finansowe

  Charakterystyka

  Inkaso typu bezdokumentowego, którego przedmiotem są tylko dokumenty finansowe, takie jak weksel własny, czek, trata, banknoty, akcje, kwity depozytowe lub obligacje.

  Dokumenty handlowe związane z transakcją mogą być przesłane przez podawcę inkasa bezpośrednio do płatnika.

  Autor: Jacek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.09.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących

  Charakterystyka

  Faktura VAT - dokument w obrocie gospodarczym, oznaczany jako ?FAKTURA VAT?, potwierdza zawartą transakcję kupna-sprzedaży, wystawiany przez podatników podatku od towarów i usług (VAT- ang. Value Added Tax), którzy są zarejestrowani jako tzw. 'podatnicy vat czynni'.

  Wystawia się go nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Dochodowe podejście do wyceny przedsiębiorstwa generalnie opiera się na powiązaniu wartości przedsiębiorstwa z osiąganymi przez nie dochodami. Istnieje wiele wariantów (w ramach podejścia dochodowego) określania powiązań między dochodami, a wartością przedsiębiorstwa. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /5 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne

  Definicja

  Ubezpieczenie społeczne wywodzi się z ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim cechy wspólne takie jak: składka, wspólny fundusz, oznaczone ryzyko, szkoda, pokrycie szkody (świadczenie). Ciężar szkody podlega rozłożeniu na wszystkich uczestniczących w tworzeniu funduszu na rzecz pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty pracy

  Definicja

  Koszty pracy stanowią, po kosztach materiałów i energii, najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

  Koszty pracy to wydatki, które ponosi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.08.2011 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa ubezpieczeniowa

  Charakterystyka

  Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja wynagrodzeń pracowników

  Charakterystyka

  Wynagrodzenie pracownika to ogół wypłat pieniężnych brutto tj. bez potrąceń oraz świadczeń w naturze, należnych z tytułu stosunku pracy lub za wykonanie określonej pracy, wypłacane osobom fizycznym (Rachunkowość... 2006, 131)

  Wynagrodzenie może być obliczane na podstawie ilości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.08.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt

Do góry