Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Underwriting

  Charakerystyka

  Underwriting - słowo wywodzi się z języka angielskiego i oznacza w bezpośrednim tłumaczeniu albo

  1) podpisywanie,

  albo 2) asekurowanie (przyjmowanie do ubezpieczenia).

  W historii ubezpieczeń było już używane w XVII wieku, kiedy to w jednej z portowych kawiarni w Anglii rozpoczęło...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.10.2011 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rachunkowości

  Charakterystyka

  Rachunkowość jest postrzegana jako system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans, w którym przedstawia się zmiany , zarówno po stronie aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.10.2011 Znaków /3 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia stosowania mierników finansowych

  Charakterystyka

  Stosowanie do oceny sytuacji przedsiębiorstwa jedynie metod opartych na rachunkowości i miarach finansowych w zasadniczy sposób ogranicza możliwości pełnej i wyczerpującej analizy sytuacji firmy. Jest to w szczególności istotne dla analizy i planowania strategicznego, gdyż te dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sporządzania dowodów księgowych

  Charakterystyka

  Wszystkie operacje gospodarcze powinny być udokumentowana na podstawie prawidłowo sporządzonych dowodów księgowych.

  Dowody księgowe (ang. Source documents, niem. Quelldokumente, fr. Documents de source) to dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa finansowe

  Definicja

  Aktywa finansowe - składnik majątku przedsiębiorstwa, który zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 25) przybiera postać:

  aktywów pieniężnych instrumentów kapitałowych praw do otrzymania aktywów pieniężnych praw do wymiany praw do wymiany instrumentów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /5 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poprawa błędu księgowego

  Poprawa błędu księgowego - do najczęstszych przyczyn zaistniałej sytuacji zaliczamy min. niewłaściwie dokonany zapis, pominięcie operacji gospodarczej w księgach rachunkowych, opóźnienie zapisu księgowego, dwukrotnie ujęcie tej samej operacji gospodarczej. W zależności od czasu ujawnienia źle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)

  "Obecnie w Polsce mamy do czynienia z hybrydą trzech modeli organizacyjnych opieki zdrowotnej, tj. teoretycznych rozważań modeli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura elektroniczna

  Charakterystyka

  Nowa ustawa o VAT|podatku VAT, obowiązująca od 1 sierpnia 2004 r., przewidywała możliwość wprowadzenia faktur elektronicznych jednak podstawę do ich wprowadzenia mogło dać dopiero rozporządzenie resortu finansów. Wprowadzenie faktur elektronicznych miało znacznie obniżyć koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /10 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt planowany

  Charakterystyka

  Koszty planowane określa się w drodze predykcji planowania kosztów na okresy przyszłe, jednocześnie nie bazując na wartościach kosztów rzeczywistych poprzednich okresów. Podstawowym celem kosztu planowanego jest włączenie go w rachunek kosztów w system planowania przedsiębiorstwa, co...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowód księgowy

  Charakterystyka

  Dowody księgowe to dokumenty stanowiące podstawę księgowania, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające - zgodnie z ustawą o rachunkowości - niezbędną treść.

  Dokument jest pojęciem znacznie szerszym, obejmuje zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /4 462

  praca w formacie txt

Do góry