Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Dodatki do wynagrodzeń

  Dodatki do zasiłku rodzinnego

  to forma pomocy ze strony państwa, która w zależności od charakterystyki danego zasiłku może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. Są to świadczenia rodzinne przysługujące podmiotom, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego i spełniły dodatkowe kryteria wymagane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /7 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt alternatywny

  Charakterystyka

  Koszt alternatywny (koszt utraconych możliwości) podjętej decyzji (rozwiązania) to potencjalne możliwości utracone w skutek podjęcia tej decyzji (rozwiązania). Przekładając tę ogólną zasadę na rynek dóbr i usług, powiemy że koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt a wydatek

  Definicja

  Koszt jest to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu uzyskania określonego efektu użytecznego. Poruszając się w obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o wiarygodnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność strukturalna

  Charakterystyka

  Produktywność strukturalna jest relacją rozdzielonego efektu końcowego(przypadającego na daną działalność) do kosztów i-ego typu działalności. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę obecność kluczy rozliczeniowych. Służą one do rozdziału efektu końcowego na poszczególne typy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek akcyzowy

  Charakterystyka

  Nazwa akcyza pochodzi od łacińskiego słowa accidere -ustanawiać, obcinać. Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim (obok od towarów i usług|podatku od towarów i usług), wprowadzonym ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nakładany on...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /6 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga przychodów i rozchodów

  Charakterystyka

  Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 800000 euro zobowiązującego ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /5 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty

  Charakterystyka

  Koszty- to zużycie czynników produkcji, wyrażone w jednostkach pieniężnych .

  Są przeciwnym zjawiskiem do przychodów; ich powstanie powoduje uszczuplenie elementów aktywów , oraz są to niektóre wydatki służące do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  Koszty prowadzą do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty stałe

  Charakterystyka

  Krótki okres to czas, w którym przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni dostosować się do zmian warunków działania. W tym okresie ilość niektórych czynników produkcji nie zmienia się (jest stałą)(D. Begg 2003, s.207).

  Koszty stałe to koszty, których wielkość nie zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki informacyjne względem GUS

  Charakterystyka

  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) w art. 30 zobowiązuje podmioty gospodarki narodowej do:

  posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i posługiwania się nim przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.10.2011 Znaków /4 778

  praca w formacie txt

Do góry