Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Formularz PIT-4

  Charakterystyka

  PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. Ustawa o PIT przewiduje, że płatnicy (nie dotyczy to jednak zakładów pracy chronionej) przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie z wartościowania na płace

  Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychodów

  Charakterystyka

  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów wyjątkiem kosztów zabronionych, wymienionych w ustawie.

  Warunki kwalifikacji

  Przyjmuje się, że do zakwalifikowania określonego wydatku lub nakładu poniesionego przez podatnika do kategorii kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

  Charakterystyka

  społeczne obejmują:

  ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Finansowanie

  Płatnikiem zazwyczaj jest pracodawca, ale także może to być ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy, podmioty wypłacające stypendium, wójt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /6 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reasekuracja

  Reasekuracja

  Reasekuracja jest umową, na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń, zwany cedentem odstępuje całość lub część ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ubezpieczonych ryzyk określonego rodzaju, wraz z odpowiednią częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy plan kont

  Charakterystyka

  Zakładowy Plan Kont (ZPK) jest planem kont opracowanym dla konkretnego podmiotu gospodarczego, uwzględniający specyfikę jego działalności, organizacji oraz potrzeb informacyjnych użytkowników.

  Plan kont tworzy usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /4 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek opiekuńczy

  Charakterystyka

  Zasiłek opiekuńczy zaliczany jest doświadczeń chorobowych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zawierającego świadczenia, które wyrównują straty w związku z ryzykiem uwzględnionym w systemie ubezpieczeń społecznych). Przysługuje on ubezpieczonemu, który jest zwolniony z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał trwały

  Definicja

  Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

  Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /3 047

  praca w formacie txt

Do góry