Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja operacji gospodarczych

  Charakterystyka

  Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje na księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Charakterystyka

  Jednym z funduszy należących do grupy funduszy pozaubezpieczeniowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku.

  Obecne działanie funduszu jest oparte o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja podatnika VAT

  Zakres obowiązywania podatku VAT

  Zgodnie z obowiązującą ustawą (z dnia 11.03.2004 roku) podatek VAT obejmuje:

  odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów import towarów wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV

  Charakterystyka

  Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwustopniowa inwentaryzacja

  Charakterystyka

  Dwustopniowa inwentaryzacja pozwala na usprawnienie spisów z natury poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów logistycznych typu MRP. Inwentaryzacja zapasów magazynowych ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu oraz wykrytych niedoborów lub nadwyżek i określenie ich przyczyn. Systemy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treaty shopping

  Charakterystyka

  Treaty shopping polega na wykorzystaniu istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w taki sposób, aby dokonując operacji finansowych poza granicami kraju uzyskać korzyści finansowe w postaci zmniejszenia podatku zagranicznego. Termin ten nie ma polskiego odpowiednika i w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty finansowe

  Wstęp

  Definicja instrumentu finansowego w sposób nieoderwany łączy się z pojęciem rynku finansowego. na rynku tym podmioty mogą w sposób szybki, łatwy, a zarazem bezpieczny przeprowadzać i rozliczać transakcje finansowe. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działającą gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /8 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie opodatkowania

  Opis zjawiska unikania opodatkowania

  Unikanie podatków jest tak stare jak same podatki. Polega na sztucznej redukcji odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie są one najniższe. Wiąże się z tym zaniżanie dochodu publicznego. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt

Do góry