Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

  Financial leverage ratios, umożliwiają w szczególności orientację o stopniu zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz w pewnej mierze efektywności tego zaangażowania. Część z nich określa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA W RACHUNKOWOŚCI

  Ogólnie wycena oznacza określenie, wyznaczenie ceny na coś. Natomiast przez wycenę w rachunkowości, nazywaną też wyceną bilansową bądź wyceną składników majątkowych, należy rozumieć ustalanie wartości ewidencyjnych oraz pozycji sprawozdań finansowych.

  Wycena może opierać się na cenach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK SZKODOWOŚCI

  Jeden z ważniejszych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność zakładu ubezpieczeń. Jeżeli wyraża on relację wypłaconych odszkodowań i świadczeń na udziale własnym do składki zarobionej na udziale własnym, to określa on szkodowość na tym udziale.

  Jeżeli natomiast wyraża on...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI GIEŁDOWE

  Wskaźniki z giełdy można podzielić na trzy podstawowe grupy: indeksy giełdowe, wskaźniki finansowe spółek giełdowych oraz stopy bankowe. Wspomagane są one przez kursy walutowe, oprocentowanie wkładów, kursy obligacji itp. Indeksy giełdowe są podstawowymi w.g. Mają one za zadanie w sposób syntetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-SPOŻYWCZY

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora spożywczego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora spożywczego jest identyczny jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG indeks WIG-Spożywczy jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru. Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-TELEKOMUNIKACJA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora telekomunikacji, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora telekomunikacji i informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRUSY

  Należą do złośliwego oprogramowania, wykorzystującego słabe punkty programów użytkowych, systemowych i narzędziowych w celu ich uszkodzenia. Złośliwe oprogramowanie dzieli się na wymagające programu gospodarza i niezależne. Oprogramowanie wymagające programu gospodarza dzieli się na boczne wejścia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

  Aport, wkład rzeczowy, określone w umowie lub statucie świadczenie niepieniężne wspólnika w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcje (w spółce akcyjnej).

  Stanowi formę pokrycia kapitału podstawowego w spółce. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WKŁAD PIENIĘŻNY

  Wkład gotówkowy, określone w umowie lub statucie spółki świadczenie pieniężne wspólnika dokonywane przez wręczenie gotówki bądź przy użyciu pieniądza bankowego (czyli w trybie rozliczeń bezgotówkowych) w zamian za udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcje (w spółce akcyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSEK KREDYTOWY

  Oferta zaciągnięcia kredytu składana przez klienta bankowi. Zawiera ona informacje ekonomiczne uzasadniające rodzaj, kwotę, przeznaczenie kredytu, okres jego spłaty, proponowane zabezpieczenie itp. Oferta ta jest przedmiotem negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków przyszłej umowy kredytowej. Wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry