Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INDOSATARIUSZ

  Osoba, na którą przeniesiono prawa z weksla, czyli nabywca weksla. I. ma prawo żądać wykupienia weksla przez trasata w terminie wskazanym na wekslu lub dokonać dalszego przekazania (indosu) weksla, stając się w ten sposób indosantem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

  Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w., gdy stanowił on część tzw. rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Okres ten, trwający aż do końca XIX w., można nazwać okresem wstępnym. Rachunek kosztów koncentrował się na ujmowaniu kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /16 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA

  Nota uzupełniająca, załącznik, pełni funkcję uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych sprawozdań, a  w szczególności do bilansu i rachunku zysków i strat. Dane zawarte w i.d. mają w różnych państwach zróżnicowany zakres i charakter, mimo że podstawowym celem ich prezentacji jest: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /8 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej rynkiem byka, charakteryzująca się wzmożonymi zakupami papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym trwałym wzroście cen. Sytuacją odwrotną od h. jest bessa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Obejmują one zarówno wyjaśnienie zakresu, poziomu i metod wyceny, jak i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASB

  International Accounting Standards Board, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia IASC (Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), międzynarodowa organizacja, której podstawowym celem jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYCZNE WSPARCIE SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Informatyczne systemy rachunkowości (i.s.r.), systemy finansowo-księgowe, rachunkowość informatyczna, księgowość informatyczna, system rachunkowości wspomaganej komputerem, komputerowe wspomaganie rachunkowości, obejmuje związek rachunkowości z technologią informatyczną, funkcjonującą w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /27 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASC

  International Accounting Standards Comitee, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, od 2001 r. funkcjonuje jako IASB. IASC został założony w 1973 r. przez organizacje zawodowe zajmujące się rachunkowością z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Meksyku, Holandii, Wielkiej Brytanii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  Forma zabezpieczenia, jaką można ustanowić na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz wierzytelności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYKA

  Organizacja przetwarzania danych, nazwa ,,informatyka” pochodzi od słów ,,informacja” i ,,automatyka”. I. jest dziedziną wiedzy zajmującą się zastosowaniem komputerów w procesach informacyjnych. Komputery wykorzystywane są w celu przetwarzania informacji dla ludzkich potrzeb, w obszarze zarządzania - do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt

Do góry