Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU CZĘŚCIOWEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.cz. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów zmiennych. Jej podstawę stanowią jedynie koszty zmienne odnoszone bezpośrednio lub pośrednio na jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej, oznaczające grupę jednostek, w skład której wchodzą jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej oraz jednostki stowarzyszone ze znaczącym inwestorem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA STOWARZYSZONA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Kryteria definiowania danego podmiotu jako j.s. określa prawo bilansowe, w świetle którego j.s. może być samodzielny przedsiębiorca funkcjonujący jako spółka handlowa, na którą znaczący inwestor wywiera istotny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU PEŁNEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.p. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów pełnych. Podstawę tej kalkulacji stanowią wszystkie poniesione na przedmiot kalkulacji koszty, zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI POWIĄZANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej oraz z prezentacją wielu pozycji w sprawozdawczości finansowej pojedynczej jednostki. Oznacza ono grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA WPÓŁZALEŻNA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Ponieważ j.w. w grupie kapitałowej ma do spełnienia określone obowiązki sprawozdawcze dla swojej grupy kapitałowej, ważne jest - przed przystąpieniem do przygotowywania sprawozdań finansowych - sprawdzenie kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA NORMATYWNA

  Kalkulacja standardowa, rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.n. to kalkulacja typowa dla produkcji powtarzalnej. Opiera się ona na kosztach normatywnych wynikających z bieżących norm technicznych obowiązujących w momencie jej sporządzania, preliminarzy kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA

  Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji itp.) i doliczaniu kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBY GOSPODARCZE

  Organizacje zapewniające przedsiębiorcom możliwość zrzeszania się w każdej formie, których cel lub działalność nie są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. Z wolności tej korzystają przedsiębiorcy, zrzeszając się w różne organizacje samorządu gospodarczego lub zawodowego.

  W Polsce istnieje kilka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE PORTFELOWE - ZAGRANICZNE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału polegająca na zakupie (poza granicami kraju) obligacji rządowych lub komunalnych, obligacji i niewielkich pakietów akcji obcych przedsiębiorstw i obligacji organizacji międzynarodowych. Celem i.p.-z. jest otrzymanie zagranicą wyższych odsetek lub dywidend niż w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry