Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA

  Sporządzana jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo wytwarza masowo co najmniej dwa zbliżone do siebie nieskomplikowane produkty z jednakowych lub podobnych materiałów i przy stosowaniu identycznych lub niewiele różniących się procesów technologicznych oraz takich samych urządzeń produkcyjnych. K.p.w. może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ STAŁY

  Suma kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych; pojęcie to wykorzystywane jest przy ocenie kondycji finansowej jednostki. Aby zapewnić utrzymanie płynności finansowej, przyjmuje się, że k.s., jako źródło finansowania jednostki niewymagające szybkiego zwrotu, powinien finansować całość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA SPRAWOZDAWCZA

  Rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych. Przedmiotem k.sp. są wyłącznie produkty objęte przepisami o sprawozdawczości kosztowej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA ZALEŻNA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Ponieważ j.z. w grupie kapitałowej ma do spełnienia określone obowiązki sprawozdawcze dla swojej grupy kapitałowej, ważne jest - przed przystąpieniem do przygotowywania sprawozdań finansowych - sprawdzenie kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA ASORTYMENTOWA

  Kalkulacja remanentowa, kalkulacja okresowa, odmiana kalkulacji doliczeniowej stosowana w razie jednoczesnego wytwarzania zbliżonych rodzajem produktów masowych w większych seriach (np. w przemyśle hutniczym, maszynowym, meblarskim) lub jednorodnych produktów w następujących kolejno po sobie seriach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA BANKOWEGO

  Zakres podmiotowy ustawy - Prawo bankowe obejmuje: 1) banki krajowe oraz ich oddziały, a także przedsiębiorstwa pomocniczych usług finansowych; 2) instytucje kredytowe, banki zagraniczne oraz ich oddziały i przedstawicielstwa; 3) instytucje finansowe; 4) holdingi (finansowy, mieszany, bankowy krajowy, bankowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /12 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA ZLECENIOWA

  Odmiana kalkulacji doliczeniowej stosowana przy różnorodnej produkcji jednostkowej, małoseryjnej, a niekiedy średnioseryjnej, a więc produkcji niepowtarzalnej albo powtarzalnej w długich odstępach czasu (np. w przemyśle maszynowym, meblowym, odzieżowym, w budownictwie). W tego typu produkcji wytwarzane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /11 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

  Na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi poza emitentami papierów wartościowych oraz ich nabywcami (inwestorami i funduszami inwestycyjnymi) uczestnikami publicznego obrotu papierami wartościowymi są jednostki organizacyjne, które ten obrót ułatwiają lub prowadzą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA JEDNOSTOPNIOWA

  Występuje przy produkcji prostej w przedsiębiorstwach lub wydziałach o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, w których podział procesu produkcyjnego na procesy cząstkowe (fazy) jest niemożliwy lub nieopłacalny. K.j. polega na ustalaniu od razu kosztu wytworzenia wyrobu gotowego. Typowymi metodami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO

  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej upoważnia do podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym przewiduje także udział pośredników w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 681

  praca w formacie txt

Do góry