Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA WIELOSTOPNIOWA

  Kalkulacja procesowa, kalkulacja fazowa, odmiana kalkulacji podziałowej. Kosztów i rozmiarów produkcji nie ujmuje się w niej globalnie dla przedsiębiorstwa jako całości, lecz dzieląc proces produkcyjny na szereg procesów cząstkowych (faz produkcyjnych), traktuje się każdą fazę jako odrębny stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PLANOWA

  Rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.pl. oparta jest na założeniach przyjętych do opracowania planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorcy. Jej podstawę stanowią więc koszty planowane wynikające z przyjętych do opracowania planu przeciętnych norm zużycia środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁAŚCICIELA

  Wkład finansowy właściciela w przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Stanowi on jednolitą pozycję kapitału własnego o zmiennej kwocie. Zwiększają go wszystkie składniki majątkowe wniesione w ciągu roku obrotowego przez właściciela do przedsiębiorstwa, zmniejszają natomiast składniki majątkowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WSTĘPNA

  Rodzaj kalkulacji ex ante, sporządzanej dla potrzeb rachunku ekonomicznego przed rozpoczęciem działalności. Jej bazę stanowią koszty przewidywane określane na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, cen zużywanych materiałów, taryfikatorów płac, kosztów poniesionych w okresach ubiegłych, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA

  Stosowana jest w przypadku masowego wytwarzania jednego rodzaju nieskomplikowanego wyrobu lub różnych produktów wytwarzanych z takich samych lub zbliżonych materiałów, za pomocą takich samych urządzeń i procesów technologicznych. K.p., polegająca na podziale sumy poniesionych w danym okresie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WYNIKOWA

  Kalkulacja końcowa, kalkulacja kosztu rzeczywistego, rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia bądź też w trakcie jego realizacji, na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych w danym okresie.

  K.w. podaje informacje o rzeczywistych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA

  Kalkulacja przy produkcji: łącznej, sprzężonej, skojarzonej. W niektórych jednostkach w wyniku procesu produkcyjnego z jednego surowca uzyskuje się jednocześnie kilka produktów, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITALIZACJA ODSETEK

  Polega na przekształceniu naliczonych odsetek w kapitał, od którego nalicza się odsetki za następny okres oprocentowania. Najczęściej banki dokonują kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

  Ma zastosowanie w przedsiębiorstwach lub wydziałach produkcyjnych o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów (usług). Może ona mieć zastosowanie w kalkulacji niektórych usług wydziałów pomocniczych oraz w kalkulacji produkcji podstawowej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Fundusz podstawowy, kapitał (fundusz) zakładowy, kapitał (fundusz) powierzony, stanowi równowartość środków wniesionych bezterminowo do jednostki przez jej właścicieli, pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wniesienie wkładów kapitałowych przez właścicieli jest warunkiem powstania jednostki i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry