Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

  Obejmuje odpowiedzialność za zbadanie sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii na jego temat. W związku z tym powinien on właściwie zaplanować rewizję, zbadać system kontroli wewnętrznej, zastosować odpowiednie procedury badania zgodności i wiarygodności, aby zebrać dowody rewizyjne, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT KONTA

  Suma zapisów debetowych lub kredytowych dokonanych na dowolnym koncie i ustalona w dowolnym momencie określana jest jako o.k. Teoretycznie każde konto ma dwa obroty: obrót kredytowy i obrót debetowy.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Związki rachunkowości i informatyki zaowocowały różnymi propozycjami zakresu, kompleksowości, stopnia automatyzacji, stopnia integracji, poziomu oprogramowania, rozwiązań organizacyjnych i terminami odzwierciedlającymi wzajemne ich relacje. W typologii systemów przyjmuje się na ogół kryteria techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPADKI

  Z punktu widzenia danej jednostki są to materiały niepełnowartościowe, dlatego też z reguły nie znajdują zastosowania w danym zakładzie i w związku z tym są przeznaczone do sprzedaży. Najczęściej są to pozostałości materiałów zużytych w procesie produkcji lub uszkodzone podczas produkcji, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBROTY WEWNĘTRZNE

  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, to grupa zdarzeń występujących w jednostce gospodarczej, w wyniku których jednostka wykorzystuje na własne potrzeby wytworzone przez siebie wyroby gotowe bądź też usługi. Do zdarzeń tych można zaliczyć: 1) przekazanie wyrobów gotowych własnej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

  Polega na przenoszeniu środków pieniężnych z rachunku bankowego jednego posiadacza na rachunek innego posiadacza w postaci tylko zapisu na kontach bankowych; nie występuje tu fizyczny ruch gotówki (znaków pieniężnych). Rozliczenia są realizowane na podstawie dokumentów: polecenia przelewu i czeku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Obejmuje wszystkie produkty wytworzone w dziale produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym oraz sprzedane usługi produkcyjne, łącznie z produktami wytworzonymi w danym dziale i w nim zużytymi na cele produkcyjne. Obrót globalny pod względem wielkości bezwzględnych jest większy od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GOTÓWKOWY

  Jest fizycznym ruchem banknotów, biletów skarbowych i monet między posiadaczami ich zapasów; jest jedną z form obiegu (obrotu) pieniężnego. Polega na rozliczeniach, płatnościach, pomiędzy jednostką a innymi jednostkami i pracownikami. Płatności są realizowane za pomocą gotówki (tzw. pieniądza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE KOMUNALNE

  Obligacje samorządowe, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez samorządy lokalne. Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. Ich ceny potrafią oscylować w szerokim przedziale, w zależności od stanu rynku. Zaliczane są co najmniej do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

  Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należności inwestorowi jest autorytet państwa. Obligacje takie uważane są za pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ rząd może sterować przychodami państwa za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry