Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKCJA PROSTA

  Produkcja, w wyniku której wyroby gotowe powstają w trakcie jednego procesu technologicznego (np. w przemysłach wydobywczych, energetycznych).

  Przedmiotem kalkulacji dla p.p. - z powodu niewystępowania na ogół produkcji niezakończonej - jest zwykle produkcja gotowa wytworzona w ciągu miesiąca.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA

  W wąskim znaczeniu jest to działalność przedsiębiorstw przemysłowych, która ma na celu wytworzenie określonej ilości wyrobów lub usług. Klasyfikowana najczęściej z punktu widzenia skali produkcji, powtarzalności oraz stopnia komplikacji procesów wytwórczych. Z punktu widzenia skali p. wyodrębnia się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ROLNICZA W TOKU

  Niezakończona produkcja rolnicza, w zależności od fazy prowadzonej produkcji rolniczej może ona być zaliczana do produkcji rolniczej zakończonej i niezakończonej, czyli p.r.t. Produkcja w toku ujmuje te wszystkie produkty rolnicze, które w prowadzonym procesie nie uzyskały końcowej postaci i w zasadzie nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

  Polega na wytwarzaniu pojedynczych sztuk wyrobów różnych pod względem rodzaju, przeważnie na indywidualne zamówienia odbiorców, np. statki, mosty, turbiny, maszyny ciężkie. Produkcja takich wyrobów albo w ogóle się nie powtarza, albo powtarza się po pewnym, trudnym do przewidzenia czasie.

  W p.j. przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SERYJNA

  Jest pośredni typ organizacyjny między produkcją jednostkową i masową. Polega ona na cyklicznym (powtarzalnym) wytwarzaniu pewnych asortymentów wyrobów w seriach (partiach) o ustalonych z góry ilościach. Do p.s. zalicza się produkcję odzieży, butów, mebli, maszyn itp.

  W p.s. wytwarzanie takich samych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA MASOWA

  Polega na stałym wytwarzaniu dużej liczby jednakowych lub zbliżonych gatunków wyrobów o takich samych właściwościach, za pomocą kolejnych, następujących po sobie, takich samych procesów obróbczych lub montażowych przez każde ze stanowisk określonej linii produkcyjnej.

  Przy p.m. asortyment produkowanych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SEZONOWA

  Jest skutkiem sezonowego pojawiania się surowców (przemysł owocowo-warzywny, cukrowniczy), sezonów zbytu (sadzonki), zmian pór roku i związanych z tym wpływów atmosferycznych (np. w rolnictwie, budownictwie). W niektórych dziedzinach produkcji występuje niekiedy kilka przyczyn jednocześnie. W p.s. można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA MONTAŻOWA

  Odmiana produkcji złożonej. Na pierwszym etapie wytwarza się części składowe wyrobu (elementów, podzespołów i zespołów). Na drugim etapie przekazuje się je - wprost lub za pośrednictwem magazynu półfabrykatów - do wydziału montażu, który montuje z nich wyroby gotowe.

  P.m. występuje we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SPRZĘŻONA

  Produkcja łączna, produkcja skojarzona, proces produkcyjny, w wyniku którego uzyskuje się z jednego surowca kilka produktów jednocześnie, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu bez innych.

  Do p.s. nie zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA POMOCNICZA

  Produkcja wyrobów, robót i usług wykonywana w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych (wydziałach pomocniczych), przeznaczonych do zużycia wewnątrz jednostki gospodarczej, a niekiedy również na sprzedaż.

  Wyodrębnienie danej komórki organizacyjnej w ewidencji księgowej i traktowanie jej jako odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /16 246

  praca w formacie txt

Do góry