Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY

  Rachunek służący do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych dotyczących określonego obszaru działalności jednostki (np. działalności socjalnej, inwestycyjnej) lub też służący ułatwieniu rozliczeń z podmiotami mającymi rachunki w innych miejscowościach w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty standardowe. Koszty standardowe są kosztami z góry ustalonymi, wynikającymi z opracowanych norm zużycia czynników produkcji oraz stałych cen i stawek, a w przypadku kosztów pośrednich z odpowiednich narzutów tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW

  W literaturze przedmiotu, aktach normatywnych i praktyce r.k. nie jest jednoznacznie definiowany i interpretowany. Określenie r.k. zależy w dużym stopniu od tego, czy jest on przedstawiany z mikroekonomicznego, czy makroekonomicznego punktu widzenia, a także od jego zakresu i zadań. Wprawdzie przeważa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /19 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH

  System rachunku kosztów ukierunkowanych na zarządzanie kosztami w warunkach konkurencji na rynku. Znalazł on zastosowanie w przedsiębiorstwach japońskich, głównie w przedsiębiorstwach o produkcji montażowej.

  R.k.d. koncentruje się na kalkulacji kosztów jednostkowych nowych produktów. Rachunek ten dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

  Activity-Based Costing, ABC, jest nowoczesnym systemem rachunku kosztów wykorzystywanym w zarządzaniu opartym na działaniach. Zarządzanie tego rodzaju (Activity-Based Management, ABM) zakłada, że sprawność przebiegu całego procesu gospodarczego zależy od sprawności przebiegu cząstkowych działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /13 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW NORMATYWNYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty normatywne. Podstawą ustalenia kosztów normatywnych są wyprowadzone analitycznie normy zużycia czynników produkcji, przy czym normy zużycia powinny być uzasadnione względami technicznymi i technologicznymi. Przy ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGOTOWANIE DANYCH W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Dane dotyczące zdarzeń gospodarczych podlegają rejestracji w księgach rachunkowych, przy czym moment stwierdzenia ich zaistnienia i pomiary muszą być odpowiednio udokumentowane. Ta podstawowa zasada rachunkowości wymaga respektowania również w informatycznych systemach rachunkowości. Technicznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Przychody ze statutowej działalności jednostki gospodarczej, do której prowadzenia jednostka została powołana. Działalność statutowa podmiotu może polegać na obrocie towarami, produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, świadczeniu usług lub na połączeniu tych działalności; zatem p.p.d.o. to należne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Powstają niejako przy okazji prowadzenia tej działalności, nie wynikają z operacji finansowych oraz nie mają charakteru nadzwyczajnego. Zgodnie z zasadą memoriałową oraz zasadą ostrożnej wyceny w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt

Do góry