Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SPOT/NEXT (S/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w drugim dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NETTO

  Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Ustalenie faktu sprawowania kontroli jest ważne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA PRZYPISANA

  Zależy od rodzaju ubezpieczenia (na życie, majątkowe i pozostałe osobowe) oraz od tego, czy okres ubezpieczenia jest określony, czy nie (rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.).

  W ubezpieczeniach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE WSPÓŁKONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza zdolność jednostki na równi z innymi udziałowcami lub wspólnikami do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki w celu osiągania wspólnych ekonomicznych korzyści z jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

  Jest to cena, jaką płaci ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za zakupioną usługę ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń, przyjmując s.u., zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania bądź świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego określonego w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE WEDŁUG OGÓLNEGO POZIOMU CEN

  Koncepcja aktualizacji wyceny, która odnoszona jest w zasadzie tylko do sprawozdawczości finansowej, a przede wszystkim do rocznego bilansu i sprawozdania wynikowego. Takie sprawozdania mogą stanowić jedynie uzupełnienie sprawozdań sporządzanych tradycyjnie, czyli według wartości historycznych, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Sprawozdanie finansowe odnoszące się do grupy kapitałowej i powstające w drodze łączenia sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Łączenie to wymaga przeprowadzenia określonych procedur konsolidacyjnych wymagających zastosowania odpowiednich metod konsolidacji i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ KOMPUTEROWA

  Sieć teledacyjna, sieć transmisyjna, system telekomunikacyjny, połączenia komputerów lub innych urządzeń pozwalające na wymianę danych lub dzielenie zasobów, takich jak moce obliczeniowe, oprogramowanie, usługi urządzeń wejścia/wyjścia; system pozwalający na wymianę informacji pomiędzy co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Wymagany prawem bilansowym zestaw informacji wynikający z ksiąg rachunkowych zakładu ubezpieczeń przedstawiony w ściśle określony w prawie bilansowym sposób, specyficzny dla działalności ubezpieczeniowej i odzwierciedlający jego sytuację majątkową, finansową i rentowność w celu oceny wypłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt

Do góry