Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMACYJNY

  Odzwierciedlenie informacyjne wszystkich procesów materialnych i finansowych organizacji budowane w celu zarządzania organizacją. Składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się i przenikających sfer: skodyfikowanej - systemu norm, normatywów, praw, zarządzeń, ustaleń, standardów itp., oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLAD REWIZYJNY

  Ścieżka rewizyjna, oznacza ciąg zapisów, który pozwala na śledzenie operacji gospodarczych od momentu ich wprowadzenia do komputerowego systemu aż do uzyskania wyników końcowych w celu umożliwienia dezagregacji sald i obrotów na poszczególne źródłowe zapisy księgowe dla zapewnienia możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY

  System komputerowy, komputerowy system informacyjny, zespół współdziałających ze sobą w płaszczyźnie logicznej, technologicznej i programowej komponentów: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań organizacyjnych. Obejmuje część systemu informacyjnego, który na danym etapie rozwoju organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW KOMPUTEROWYCH

  Do najczęściej stosowanych ś.b.z.k. należą: składowanie, kodowanie, szybkie odtwarzanie, „gorący backup”, mirroring, odtwarzanie do określonego punktu czasowego i ślad transakcji.

  Składowanie on-line jest możliwością utrzymywania kopii danych podczas normalnej pracy użytkowej. Składowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Jest elementem systemu informacyjnego organizacji, obejmującym zadania rachunkowości, jej funkcje i zasoby danych; składają się na niego dwa główne człony: infrastruktura technologiczna oraz część bezpośrednio wykorzystywana przez użytkowników, nazywana aplikacją.

  Infrastrukturę technologiczną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Zespół różnorodnych informacji prezentowanych w zunifikowanych lub niezunifikowanych pod względem formy zestawieniach (formularzach).

  Charakterystyki s. można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, takich jak: charakter zawartych w niej informacji, częstotliwość jej sporządzania czy stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSKRYBENT

  Pierwotny nabywca papierów wartościowych, osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca chęć nabycia papierów wartościowych w drodze publicznej subskrypcji. Termin zapisywania się na akcje nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji. W terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘT KOMPUTEROWY

  Środki techniczne automatycznego przetwarzania danych, narzędzie techniczne automatyzacji przetwarzania danych. Automatyzacja przetwarzania danych obejmuje procesy samosterowalne, w którym program i dane są wprowadzane do pamięci komputera, a wyniki przetwarzania są udostępnione na nośnikach maszynowych.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA

  Zbiór wybranych informacji przedstawiających w sposób usystematyzowany określone obszary działania banku, sporządzony na określony moment lub za określony czas. S.b. jest raportowaniem z określonych zakresów przeszłej i obecnej działalności banku przy zastosowaniu określonego sposobu opisu i prezentacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBWENCJA OGÓLNA

  Szczególny rodzaj dochodów jednostek samorządu terytorialnego, który otrzymuje z budżetu państwa każda gmina, powiat i województwo. Subwencja jest ogólnym zasileniem budżetu, przysługuje z mocy prawa wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry