Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  TESTY WIARYGODNOŚCI

  Próbkowanie rewizyjne wiarygodności stosowane jest do zbioru badanego, z którego uprzednio wyłączono elementy poddane badaniu pełnemu. Występuje ono w przypadku zastosowania procedur rewizyjnych do mniej niż 100% pozycji sald księgowych lub rodzajów transakcji, umożliwiając audytorowi uzyskanie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULOGRAM

  Termin ten wywodzi się z techniki perforacji, nazywanej też techniką maszyn analitycznych lub maszyn systemu kart dziurkowanych. Oznaczał tam zestawienie liczbowe będące końcowym rezultatem procesu przetwarzania danych, realizowanego przez cały zestaw maszyn.

  Sporządzała go maszyna licząco-drukująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY ZGODNOŚCI

  Statystyczne próbkowanie zgodności przeprowadzamy dla tych podsystemów kontroli wewnętrznej, którym zamierzamy zaufać. Stosujemy je, jeżeli w toku rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej firmy wstępnie oszacowaliśmy, że ryzyko kontroli jest umiarkowane lub niskie.

  Wyrywkowe t.z. mają na celu uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w II dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PUBLICZNE

  Są nimi: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMORROW/NEXT (T/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w następnym dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w I dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE

  Przez ś.tr. rozumie się stanowiące własność lub współwłasność jednostki aktywa trwałe, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także lokale stanowiące odrębną własność), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz podobnych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE

  Transakcje cyfrowe, transakcje komputerowe, sieciowe, internetowe, zakupy w Internecie, transakcje dokonywane za pomocą środków technicznych i oprogramowania komputera podłączonego do sieci Internet - umieszczonych w sieci internetowej wirtualnych witrynach sklepowych i usługowych. T.e. obejmują cały proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

  Komputerowa technologia przetwarzania danych. Jej istotą  jest wyznaczony programem tok powtarzalnych operacji przetwarzania danych. Składają się na nią zaprogramowane układy (struktury) i procedury (przebiegi) pozyskiwania informacji. W t.i. procedury rozpoczynają się i kończą strukturami.

  Występuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt

Do góry