Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Ewidencja rozrachunków

  Charakterystyka

  Przez rozrachunki rozumie się takie należności lub zobowiązania, których osoby dłużnika i wierzyciela są określone, kwota jest zaakceptowana przez obydwu kontrahentów, a termin regulacji wierzytelności został uzgodniony.

  Konto Rozrachunków może wykazywać dwa salda - saldo Dt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt

Do góry