Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  GŁÓWNE PROBLEMY W PSYCHOLOGI ROZWOJOWEJ - Czynniki teratogenne (teratogeny)

  Czynniki pochodzące ze środowiska zewnętrznego, działające na organizm kobiety i płodu, wywołujące wady wrodzone u płodu; czynniki wykazujące teratogenność (dosłownie potworotwórczość od teratos – potwór).

  Wyróżnia się wśród nich czynniki:

  biologiczne:

  - infekcje wirusowe i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: U. Bronfenbrenner

  - rozwój jednostki (osoby) dokonuje się w kontekście jej związków ze środowiskiem

  - Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

  4 sfery tworzące środowisko w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Jean Piaget

  - zaczął od dokładnego obserwowania swoich własnych dzieci. Stawiał im zadania, zmieniał sytuacje i notował pojawiające się zachowania.

  - Teoria Piageta opiera się na założeniu, że sposób w jaki tworzymy pojęcia i posługujemy się nimi zmienia się wraz z naszym rozwojem. Myślenie dziecka nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /5 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Zygmunt Freud

  - omyłki życia codziennego, np. przejęzyczenia, zapominanie rzeczy, mylenie imion, są wynikiem nieświadomych pragnień i motywów, a nie działaniem przypadku

  - marzenia senne pełnią funkcję samoobroną, rekompensującą, ostrzegawczą

  - struktury osobowości

  "id" najstarszy ze składników, którego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /5 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Arnold Gesell

  - powtórzył badania Stanley Halla

  - twierdził, że rozwój jest spowodowany rozwojem biologicznym – dojrzałość do pewnych funkcji

  - metodą jaką się posługiwał była obserwacja

  - wykrył stałe wzorce rozwojowe (chodzenie – bieganie – skakanie)

  - opracował normy statystyczne – określenie jak dane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: John B. Watson

  - popierał w swoich poglądach Johna Locka, czyli uczenie się przez doświadczenie

  - Introspekcja – Samoobserwacja, kierowanie uwagi ku własnym przeżyciom, badanie ich, analizowanie, obserwacja własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia naukowych wniosków.

  - sądził, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: G. Stanley Hall

  - Teoria atawizmu – zabawy są szczątkami dawnych pokoleń, które zachowały się u dzieci, w zabawie dochodzą do głosu atawistyczne skłonności natury ludzkiej, a jej celem jest wyzbycie się szczątków zbędnych już funkcji (polowanie).

  - wychowanie i kształcenie powinno polegać na wspieraniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Pierwsi teoretycy

  a) John Lock

  - wszyscy ludzie są sobie równi

  - umysł nowonarodzonego dziecka jest jak czysta kartka papieru – tabula rasa

  - dzieci zdobywają wiedzę dzięki doświadczeniu i uczeniu się , a więc nie są ani dobre, ani złe

  - Lock nie opowiadał się za nagrodami materialnymi ani karami fizycznymi

  b) Jan...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Dualistyczny model Kartezjusza

  Podstawowe twierdzenie filozofii Kartezjusza zakładało odrębność umysłu i ciała. Kar­tezjusz uważał, że umysł ludzki jest dany przez Boga, nie ma zatem postaci materialnej i nie podlega fizycznym prawom nauki. Jego funkcja polega na myśleniu, rozumowaniu i podejmowaniu decyzji, a następnie realizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia rozwojowa - Historyczne poglądy na dzieciństwo

  a) Starożytna Grecja i Rzym

  - Platon i Arystoteles opowiadali się za wczesnym kształceniem dzieci,

  - Dzieciobójstwo; zabijanie dzieci ze względu na kalectwo, dziecko-bękart, niechciane dziecko,

  - Surowe karanie, seksualne wykorzystywanie dzieci, sprzedawanie ich do prac domowych/ domów publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt

Do góry