Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Czym są myśli samobójcze?

  Zarówno w przypadku innych wspomnianych tu pojęć, jak i pojęcia „myśli samobójczych” nie ma zgody pomiędzy badaczami co do definicji, dlatego trudno jest porównywać wyniki różnych badań (King, 1997). Ostatnio badacze zaproponowali, aby konceptualizować myśli samobójcze jako kontinuum o rosnącym znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status społeczno-ekonomiczny

  Jeżeli chodzi o związek samobójstw ze statusem społeczno-ekonomicznym, dane są niejednoznaczne. W niektórych badaniach stwierdzono niższy status społeczno-ekonomiczny nastolatków usiłujących popełnić samobójstwo niż nastolatków w grupie kontrolnej, nawet gdy inne czynniki ryzyka związane ze zdrowiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  Badacze kliniczni zgodnie twierdzą, że zachowania samobójcze u nastolatków są jasno skorelowane z dającymi się zdiagnozować zaburzeniami psychicznymi (Andrews i Lewinsohn, 1992; Brent i in., 1988; Kovacs, Goldston i Gatsonis, 1993; Lewinsohn i in., 1996; Rich, Young i Fowler, 1986; Shaffer, Garland, Gould...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorsze funkcjonowanie wywołane chorobą somatyczną lub urazem

  Potwierdzono także, iż choroby somatyczne i urazy, w stopniu, w jakim skutkują pogorszeniem funkcjonowania, zwiększają ryzyko przyszłego samobójstwa u nastolatków (Lewinsohn i in., 1996). Bycie chorym na AIDS lub nosicielem HIVjest wyraźnie wskazywane jako czynnik ryzyka w przypadku dorosłych, nie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia osobowości

  Ponieważ wśród specjalistów zdrowia psychicznego powszechne jest przekonanie, | że osobowość w okresie dojrzewania nadal się rozwija, niechętnie diagnozują oni f u nastolatków zaburzenia osobowości. Jednak, co szczegółowo omówimy w dalszej części książki, istnieje znaczące nakładanie się grup, w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwystępowanie innych zaburzeń

  Wśród nastolatków współwystępowanie zaburzeń psychicznych jest raczej regułą niż wyjątkiem (Yolkmar i Woolstorn, 1997) i często dotyczy tych nastolatków, które popełniają samobójstwo (Rich i in., 1986; Shafii i in., 1988). Nastolatki z tendencjami sampbójczymi nierzadko nadużywają substancji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH U NASTOLATKÓW

  Zachowania samobójcze” obejmują dokonane samobójstwa, próby samobójcze oraz myśli samobójcze. Ponieważ ocena zamiarów samobójczych towarzyszących samouszkodzeniu często jest niełatwa, wielu specjalistów do spraw samobójstw uważa, że również samouszkodzenia należą do szerszej kategorii zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcjonalne środowisko rodzinne

  Ze względu na charakter pełnionej przez siebie roli rodzice wywierają bezpośredni, długotrwały wpływ na zdrowie swoich dzieci. Kiedy rodzice mają własne poważne problemy, które mogą powodować konflikty z nastoletnimi dziećmi, pojawia się pytanie: W jald sposób i do jaldego stopnia rodzice (czy inni...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest próba samobójcza?

  Spory specjalistów suicydologów dotyczące definicji próby samobójczej z reguły f obracają się wokół problemu, jak silna musi być intencja śmierci, żeby dane zachowanie zostało uznane za samobójcze (Linehan i Shearin, 1988; Farmer; 1988; | Bille-Brahe i in., 2004). Niektórzy badacze raczej wnioskują o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTOLATKI Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI A DYSREGULACJA EMOCJONALNA

  Uważamy, że dialektyczna terapia behawioralna jest najbardziej odpowiednia dla tych nastolatków o tendencjach samobójczych, u których dysregulacja emocjonalna przybiera bardziej chroniczne formy i u których współwystępują różne inne problemy (np. niektórzy z nich spełniają kryteria diagnostyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 033

  praca w formacie txt

Do góry