Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj teorię przypominania Loftusów

  E.F. Loftus badała pamięć naocznych świadków. Sprawdzała hipotezę, że pamiętanie jest rodzajem rekonstrukcji, z czego wynika, iż pamięć wydarzeń nie zawsze jest dokładna, gdyż rekonstruujemy przeszłość wg tego, w co wierzymy, że mogłoby się lub powinno było się wydarzyć.

  Wg Loftus zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy przypominanie i rozpoznawanie to te same procesy?

  *Różne teorie albo odróżniają rozpoznawanie i przypominanie jako dwa odrębne procesy, albo też stawiają pomiędzy nimi znak równości

  *Istnieją przypadki rozłącznego występowania przypominania i rozpoznawania:

  -Nieświadomy plagiat – przypominanie bez rozpoznawania. Odtwarzamy pewien zbiór informacji w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów prawo częstości i prawo Foucaulta

  *Prawo częstości – im więcej dany materiał był powtarzany, tym lepiej zostaje zapamiętany. Powtarzanie utrwala wszystkie rodzaju materiału: zarówno prawidłowy, jak i zawierający błędy.

  *Prawo Foucaulta – im większa jest objętość materiału, tym więcej powtórek należy wykonać, aby go opanować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cykl pamięciowy Tulvinga

  Zapamiętywanie:

  *Kodowanie spostrzeżenia- za pomocą różnych kodów (obrazowego, werbalnego, semantycznego)

  Przechowywanie:

  *Przechowywanie informacji w pamięci w kodzie charakterystycznym dla danego rodzaju pamięci

  *Rekodowanie- ponowne kodowanie informacji pod wpływem napływu nowych danych do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów fazy procesu pamięciowego

  *F zapamiętywania: rejestracja inf w pamięci (może zachodzić mimowolnie lub dowolnie)

  *F przechowywania – zatnrzymywanie inf w pamięci

  *F odtwarzania – przywołanie przechowywanych informacji. Przypominanie (samodzielnie przywołujemy odpowiedź) i rozpoznawanie (wybieramy odpowiedź spośród podanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj biologiczne podłoże pamięci

  *Pamięć gatunkowa – zawiera informacje określające strukturę organizmu. Kodowanie w DNA, pamięć ta jest powtarzalna. Względnie odporna na działanie czynników zewnętrznych, przekazywana genetycznie

  *Pamięć indywidualna – jest to zapis indywidualnego doświadczenia człowieka

  *Pamięć społeczna –...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów tradycyjne badania nad pamięcią

  *Badania Ebbinghausa: badał on wpływa czasu na pamięć, stworzył krzywą zapominania, odkrył metodę zaoszczędzania- przy ponownym uczeniu się tego samego materiału do wprawy dochodzi się łatwiej i szybciej, niż przy pierwszym uczeniu się

  *Nurt neuropsychologiczny (Donald Hebb)

  -Wskazanie istotnej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pamięć jako zdolność i jako proces

  Pamięć jako zdolność:

  *Podejście do pamięci jako do zdolności, a wręcz „władzy umysłowej” pojawiło się w starożytnych koncepcjach filozoficznych

  *W dzisiejszych koncepcjach psychologicznych nie traktuje się pamięci jako oddzielnej władzy umysłowej

  *Nawiązanie do tej koncepcji można odnaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i omów cechy uwagi

  *Koncentracja uwagi (natężenie, energia, intensywność) – określa ona w jakim stopniu jednostka skupia się na bodźcu, zależy od aktywacji i mobilizacji ośrodkowego układu nerwowego. Umożliwia monitorowanie otoczenia (wiąże się z czujnością).

  *Przerzutność uwagi (dynamika, giętkość) – zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie rywalizacji egzemplarzy Logana

  *Egzemplarz: reprezentacja umysłowa (o charakterze jednostkowym i trwałym) poszczególnego bodźca i reakcji na niego

  *Każdy egzemplarz odzwierciedla: cel aktywności, bodziec uruchamiający realizację bodźca, interpretację bodźca, reakcję

  Cztery prawa gromadzenia egzemplarzy:

  1.Pojawienie się odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry